Leasing
1

Jak w czasach spowolnienia gospodarczego pogodzić konieczność cięcia wydatków z potrzebą utrzymania procesu inwestycyjnego na poziomie gwarantującym rozwój i utrzymanie (bądź osiągnięcie) mocnej pozycji na rynku? Z tym problemem zmagają się praktycznie wszystkie podmioty, niezależnie od tego czy mowa o wielkich korporacjach, czy małych i średnich firmach skupionych na działalności na lokalnym rynku.

Prawidła ekonomiczne wszystkich dotykają w tym samym stopniu, a dziś sytuacja nie sprzyja inwestowaniu, szczególnie jeśli chodzi o angaż własnych środków. Inwestować jednak trzeba bo to jedyna droga do osiągnięcia założonych celów, do ekspansji, do umacniania pozycji, do zysków – które przecież są kwestią najistotniejszą i bez których nie da się funkcjonować w ekonomicznym wymiarze.

Co zatem zrobić by nawet w tych trudnych realiach znaleźć sposób na efektywne funkcjonowanie, zmierzające do maksymalizacji przychodów przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków oraz ryzyka strat w razie niepowodzenia planu, oczekiwań związanych z danymi inwestycjami?

Warto skupiać się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł ich finansowania, sposobów ograniczających wkład własny do minimum, rozwiązań, które nie będą wiązały się z ryzykiem nadszarpnięcia kondycji finansowej firmy w wyniku jednorazowego wydatku na rzecz określonych inwestycji. Podsumowując, warto zastanowić się nad takimi rozwiązaniami jak choćby leasing.

Przedsięwzięcie to pozwala uniknąć konieczności wyposażenia firmy w określony sprzęt, charakterystyczny dla danej działalności ze środków własnych. Leasing pozwala ów sprzęt wynająć, czyli wziąć w dzierżawę od innego podmiotu na wcześniej ustalonych zasadach, sprecyzowanych w podpisywanej umowie. Leasing daje możliwość ustalenia zarówno czasu jej trwania, jak również wysokości rat leasingowych, a w niektórych przypadkach nawet terminu ich uiszczania (domyślnie comiesięcznie, jednak możliwe są również terminy kwartalne czy sezonowe, np. dla rolników).

Jak zatem widać już na etapie negocjowania warunków umowy leasingobiorca ma możliwość zoptymalizowania jej zapisów w sposób, który będzie najbardziej opłacalny w perspektywie korzyści wynikających z użytkowania przedmiotu leasingu. Przedsiębiorcy cenią sobie w tym przypadku szczególnie elastyczność jeśli chodzi o czas trwania umowy. Niektórym bowiem zależy na krótkoterminowym zobowiązaniu, mającym charakter doraźny, nastawiony na szybki zysk, natomiast innym z kolei zależy na jak najdłuższej umowie bowiem z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności (np. usług transportowych) sprzęt efektywnie będzie służył przez długi okres czasu, zapewniając cykliczny zysk na satysfakcjonującym poziomie.

Zwłaszcza dla tego typu przedsiębiorców, preferujących długoterminowe użytkowanie przedmiotu umowy leasing jest świetną inwestycją, ponieważ pozwala nie tylko zminimalizować koszty (im dłuższa umowa, tym niższe raty leasingowe), ale również przejąć dzierżawiony sprzęt na własność po zakończeniu okresu leasingowanie. Takie rozwiązanie jest optymalne zarówno z punktu widzenia leasingodawcy jak i leasingobiorcy i jest również bardzo powszechnie praktykowane bowiem dla obu stron tego rodzaju forma finalizacji transakcji jest niejako naturalna przy długoterminowych umowach.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Leasing
Leasing samochodowy wciąż najpopularniejszy

Choć leasing jako taki pozwala wydzierżawić praktycznie dowolny przedmiot spełniający kryteria „rzeczy trwałej”, co określone dokładnie jest w przepisach Kodeksu Cywilnego, nie ulega wątpliwości, iż najpopularniejszym przedmiotem leasingu wśród osób nim zainteresowanych były, są i jeszcze długo pozostaną samochody. Leasing samochodowy cieszy się największym zainteresowaniem od wielu lat, a największą …

Leasing
Leasing czy kredyt – zalety i wady

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający czy też prowadzący już swoją działalność chcąc osiągnąć sukces w swej branży musi zmierzyć się z nieodłącznymi prawami wolnej konkurencji bowiem tylko w ten sposób można zdobyć (a potem utrzymać) silną pozycję w danym sektorze usług, którego dotyczy prowadzona działalność. Bez względu na jej specyfikę czy charakter …

Leasing
Dzierżawienie sprzętu zamiast inwestowania w jego zakup

Dzierżawienie sprzętu zamiast inwestowania w jego zakup na własność stało się w ostatnim czasie niezwykle popularnym zabiegiem wśród przedsiębiorców szukających oszczędności w związku z nie najlepszą sytuacją gospodarczą na krajowych rynkach. O ile leasing – bo tak fachowo określa się tego typu przedsięwzięcie utrzymywał się na dość wysokim poziomie zainteresowania …