Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – co warto o niej wiedzieć?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – co warto o niej wiedzieć?

24 czerwca 2020 0 przez Redakcja

Każdy polski przedsiębiorca bezwzględnie podlega obowiązkowi ubezpieczeń ZUS. Osoba, która prowadzi własną działalność, musi rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zarówno za siebie, osoby współpracujące jak i za zatrudnionych pracowników. Taki obowiązek wiąże się też z dostarczeniem do ZUS-u informacji o dokonanych rozliczeniach na specjalnej deklaracji. Mowa tu o ZUS DRA, która wskazuje za kogo i w jakim wymiarze mają zostać opłacone składki. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o deklaracji rozliczeniowej i kto musi pamiętać o dotrzymaniu tego obowiązku.

Deklaracja ZUS DRA – kiedy trzeba ją złożyć, a kiedy nie jest to konieczne?

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę jest zobowiązany do tego, aby wysłać do ZUS-u deklarację rozliczeniową w momencie zmiany podstawy wymiaru składek. Jeśli doszło do zmiany wysokości opłacanych składek np. przez chorobę, to przedsiębiorca musi złożyć deklarację za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. Kto jest zwolniony ze składania deklaracji ZUS DRA? Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i opłaca minimalne składki ZUS, to nie dotyczy go obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej. Nie ważne czy są to składki preferencyjne, czy podstawowe – jeśli są minimalne, to przedsiębiorca nie musi składać deklaracji ZUS DRA.

Jeśli przedsiębiorca opłaca minimalne składki za osobę współpracującą (nie za pracownika), to także nie musi składać deklaracji. Oczywiście przedsiębiorca musi złożyć pierwszą deklarację w ZUS-ie. Jeśli jednak w kolejnych miesiącach składki nie ulegają zmianie, to ZUS dopuszcza możliwość ich opłacenia bez składania deklaracji ZUS DRA.

Jaki jest termin składania deklaracji ZUS DRA?

Osoba, która prowadzi firmę i zatrudnia pracowników, ma obowiązek, do 15-tego dnia każdego miesiąca wysłać do ZUS-u deklarację rozliczeniową oraz opłacić wszystkie składki. Osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na wywiązanie się z obowiązku, mają czas do 10-tego następnego miesiąca.

Co zawiera deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA?

Każdy przedsiębiorca, który musi złożyć deklarację rozliczeniową, powinien zadbać o to, aby druki ZUS były wypełnione w poprawny sposób. Aby deklaracja ZUS DRA była kompletna, należy wpisać do niej dane płatnika składek, chodzi m.in. o numer NIP i REGON. Obowiązkowe jest też podanie właściwej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia wniosku oraz o podpisie.

Bardzo ważne jest to, aby obliczenia kwoty stawek były poprawne i dopiero wtedy znalazły się na druku. Oblicza się je jako procent od podstawy składek. W zależności od tego, czy płacisz mały ZUS, czy duży ZUS kwoty będą się różnić. Jeśli przez nieuwagę zdarzy Ci się wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS DRA z błędnymi danymi, to konieczne jest wykonanie korekty. Co więcej, będziesz musiał uregulować zaległości w opłaceniu składek wraz z odsetkami.

Korekta deklaracji rozliczeniowej musi być złożona w ciągu 7 dni od otrzymania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienia o błędach na druku. W przypadku, gdy konieczność naniesienia poprawek stwierdził ZUS w trakcie kontroli, musimy nanieść korektę nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu.

Jak przesłać deklarację ZUS DRA?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA może być złożona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie ZUS online działa całkiem dobrze. Jeśli nie masz czasu na drukowanie deklaracji oraz wizyty w urzędzie, to wszystko możesz załatwić w szybki i prosty sposób przez internet. Warto jednak wiedzieć, że deklarację w formie papierowej mogą składać tylko osoby rozliczające się za pięć lub mniej osób. Obowiązek przesyłania deklaracji w formie elektronicznej mają natomiast rozliczający składki do ZUS-u za więcej niż 5 osób. Aby wysłać dokumenty elektronicznie, możesz skorzystać z programu Płatnika lub ePłatnika. Można używać też innego oprogramowania, które spełnia warunki określone przez ZUS.