Działalność w szponach terminów – czyli kalendarz małego przedsiębiorcy

Działalność w szponach terminów – czyli kalendarz małego przedsiębiorcy

22 grudnia 2020 0 przez Redakcja

Prowadzenie działalności ogranicza się nie tylko do wdrażania nowych pomysłów i rozwijania doświadczenia pracowników. Przedsiębiorstwo jest także wrzucone w wir wielu terminów, których przestrzeganie stanowi najważniejszą kwestię poprawnego prosperowania.

 

1. „Czynny żal” – dokument, który może cofnąć czas.
2. Terminy, o których musisz pamiętać.
3. Co w przypadku karty podatkowej?

„Czynny żal” – dokument, który może cofnąć czas.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przestrzegania wielu terminów
wyznaczonych przez urząd skarbowy i zakład ubezpieczeń społecznych. Ich nieprzestrzeganie grozi
karami finansowymi, które są nakładane przez wyżej wymienione instytucje. Owszem, niekiedy
może zdarzyć się tak, że jakiś termin zostanie przeoczony nie z naszej winy i nie mamy na o
wpływu. W takich przypadkach możemy złożyć tak zwany „czynny żal”. Jest to dokument, który
zostaje skierowany do naczelnika. Pismo zawiera przyznanie się do przeoczenia terminu. Co
więcej, musimy w nim podać dokładne wyjaśnienie tego, dlaczego dokumenty nie zostały złożone
w obowiązującym nas terminie. Niestety, także wyrażenie pokory w postaci „czynnego żalu”
uratuje sytuację jedynie w dwóch przypadkach. Mianowicie, jeżeli przed wysłaniem tego
dokumentu nie zostanie do nas dostarczone pismo o ponagleniu i kiedy do dokumentu dołączymy
odpowiednie formularze, z których złożeniem się spóźniliśmy. Żeby jednak pozbyć się
konieczności powyższego procesu, warto pamiętać, że właściciele firm, którzy zarejestrowani są
jako płatnicy podatku VAT zostają zobowiązani do przesłania comiesięcznych lub kwartalnych
deklaracji oraz plików JKP (jednolity plik kontrolny). Dokumenty te zawierają dokładne informacje
o wszystkich transakcjach związanych z podatkiem VAT. Na ich podstawie ustalana jest wysokość
koniecznego do zapłacenia podatku bądź, w razie konieczności, sprecyzowana zostaje kwota, jaka
musi zostać wpłacona w miesiącu kolejnym. Termin składania deklaracji wraz z jednolitym plikiem
kontrolnym jest wyznaczony na 25. dzień miesiąca następnego.

Terminy, o których musisz pamiętać.

Osoby z zarejestrowaną jednoosobową działalnością gospodarczą, które prowadzą księgowość w
uproszczonym wariancie są zobligowane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W takiej
sytuacji właściciele firm są postawieni w obowiązku comiesięcznego rozliczania się z podatku w
formie wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Rozliczenie zapłaconych zaliczek z
całego roku odbywa się na podstawie wypełnianych druków PIT i jest ograniczone terminem do
końca kwietnia. Zaliczki wyliczane są na podstawie procentu od dochodu osiągniętego w firmie i
płacone do 20. dnia miesiąca następnego. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stają przed koniecznością złożenia deklaracji
do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzenia składek. Składki, jakie odprowadzane są
za zatrudnienie pracowników, zostają wyliczane na podstawie wysokości wynagrodzeń, jakie
otrzymują. Każda składka jest określona procentowo i wyliczana od kwoty miesięcznej pensji. Poza
koniecznością odprowadzania pewnych sum do zakładu ubezpieczeń społecznych w imieniu
pracownika, to pracodawca musi pamiętać, żeby odprowadzić comiesięczny podatek także od
siebie. Taka kwota jest ustalana w styczniu każdego roku. Osoba prowadząca działalność może
sama określić sumę, od której wyliczane zostaną składki. Jednak owa podstawa nie może być niższa
niż ta, wyznaczona na początku roku przez zakład ubezpieczeń społecznych. Składki są płacone w
trzech terminach: pierwszy z nich obowiązuje do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym następuje rozliczenie, jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze,
powinny dokonać weryfikacji finansowej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu
rozliczanym, a osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie, czyli osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, muszą
rozliczyć się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Biuro rachunkowe
podaje wszystkie kwoty, które są należne z tego tytułu do zapłaty. Firmy rozliczające się z podatku
dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego i przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na
podstawie księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do płacenia comiesięcznych zaliczek na
poczet podatku dochodowego. Kwotę zaliczki oblicza się jako procent od wypracowanych
przychodów. Procent ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Termin rozliczenia tak samo
jak w przypadku KPIR jest wyznaczony na 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu
rozliczanym. Za grudzień zaliczkę jednak należy zapłacić wcześniej – do ostatniego dnia miesiąca.
Rozliczenie roczne jednak w tym przypadku musi zostać sporządzone i przesłane do urzędu
skarbowego do końca lutego w roku następującym po roku rozliczanym.

Co w przypadku karty podatkowej?

W tym wypadku podatek jest z góry ustalony na początku roku i zależy od rodzaju prowadzonej
działalności, ilości zatrudnionych osób oraz miejscowości, w której jest zarejestrowana działalność.
Podatek jest płacony do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym oraz do 28
grudnia za ostatni miesiąc w roku. Istnieje także konieczność złożenia rozliczenia rocznego, a
termin kocowy w tym przypadku jest wyznaczony na ostatni dzień stycznia.
Jak widać przedsiębiorcy zobowiązani są do pamiętania o wielu terminach, wymieniona została
tylko część z nich, do pozostałych mogą należeć przelewy pensji pracownikom, zapłaty
kontrahentom, uregulowanie rat kredytów oraz wiele innych. Najprostsze będzie powierzenie tych
zadań biuru rachunkowemu. Najłatwiejszym sposobem na zapamiętanie takiej ilości dat będzie
wpisanie sobie ich na stałe do kalendarza czy innego rodzaju organizatora. Takie działanie
uporządkuje przedsiębiorcom kalendarz finansowych terminów.

 

źródło: https://www.bazadoradcow.pl