Fundusz Pracy – co to jest, kto musi odprowadzać składki i na co jest przeznaczony

Fundusz Pracy – co to jest, kto musi odprowadzać składki i na co jest przeznaczony

26 marca 2020 0 przez Redakcja Finanse.net.pl

Co miesiąc od wynagrodzenia każdego pracownika odprowadzane są różne składki. Jedną z nich jest składka na Fundusz Pracy. Nie wszyscy jednak wiedzą, w jakim celu powstał ten fundusz i dla kogo są przeznaczone środki, które się w nim gromadzą.

 

Co to jest Fundusz Pracy?

Jest to państwowy fundusz celowy, którym dysponuje minister pracy i polityki społecznej. Środki pieniężne, które są tam gromadzone, mogą być wydane tylko w taki sposób, jaki przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Co to jest fundusz pracy

 

Cel powstania Funduszu Pracy

Fundusz Pracy funkcjonuje od 1990 roku jako państwowy fundusz celowy, a jego celem jest łagodzenie skutków bezrobocia i wspieranie osób nim dotkniętych.


Na co przeznaczone są pieniądze z Funduszu Pracy? 

Pieniądze, które gromadzi Fundusz Pracy, są w głównej mierze przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. Fundusz Pracy pokrywa takie wydatki jak:

– zasiłki dla bezrobotnych,
– roboty publiczne,
– prace interwencyjne,
– szkolenia dla bezrobotnych,
– badania rynku pracy,
– rozwój pośrednictwa zawodowego.

Ze środków, które posiada Fundusz pracy, pokrywa się też koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, pielęgniarek oraz położnych.


Ile wynosi składka na Fundusz Pracy
i do kiedy trzeba ją zapłacić?

Ile się płaci na fundusz pracy

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy mają wyłącznie pracodawcy i wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Zależy więc ona od wysokości wynagrodzenia pracownika. FP za pracownika jest opłacany przez pracodawcę, co oznacza, że zwiększa on koszty zatrudnienia danej osoby, jakie ponosi pracodawca.

Fundusz Pracy jest jeszcze zasilany z następujących środków:

– ze składek obowiązkowo odprowadzanych przez przedsiębiorców,
– z dotacji budżetu państwa,
– ze środków z budżetu UE,
– z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Składka na Fundusz Pracy powinna być naliczana co miesiąc, a pracodawca musi odprowadzać ją do ZUS-u. Termin jest ten sam co w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czyli do 10 dnia następnego miesiąca od osób fizycznych, które nikogo nie zatrudniają oraz do 15 dnia w przypadku zatrudniania pracowników.

 

Fundusz pracy – kiedy nie płacimy?

Niektóre osoby mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do funduszu za pracownika, który:

– Powraca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Zwolnienie trwa przez okres 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika do pracy.

– Jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy, ukończył 50 lat, a przed odpisaniem umowy o pracę był przez co najmniej 30 dni zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Zwolnienie z odprowadzania składek trwa 1 rok.

– Został pozyskany z Urzędu Pracy i nie ma skończonego 30 roku życia. Zwolnienie z odprowadzania składek również trwa wtedy 1 rok.

– Ukończył 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

– Nie zarabia wartości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które obowiązuje w danym roku. W roku 2020 jest to 2600 zł brutto miesięcznie.

Składek na Fundusz Pracy nie muszą także opłacać zakłady pracy, które nie zatrudniają pracowników na podstawie stosunku pracy. Nie ważne jest w tym przypadku, ile zarabiają zleceniobiorcy – przedsiębiorca nie jest zobowiązany do naliczania od nich składki.

Z opłacania składek na fundusz zwolnieni są także przedsiębiorcy, którzy opłacają składki w preferencyjnej wysokości.

 

Fundusz Pracy a umowa zlecenie

Składki na fundusz ma obowiązek odprowadzać pracodawca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i jednocześnie posiada zleceniobiorców. W takim przypadku od każdej umowy zlecenia, od której odprowadzane są składki społeczne, musi też odprowadzić składkę na FP.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, odprowadzanie składek nie jest wymagane w momencie, gdy pracodawca nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę.