Fundusze inwestycyjne- jak możemy sprawić, by nasze pieniądze zarabiały?

Fundusze inwestycyjne- jak możemy sprawić, by nasze pieniądze zarabiały?

27 kwietnia 2023 0 przez Redakcja

Posiadanie pieniędzy, które na siebie nie zarabiają, jest dzisiejszych czasach postępowaniem mało opłacalnym. Szalejąca inflacja i niepewność jutra powinny skłonić nas do ulokowania środków w miejscach, które pozwolą naszym pieniądzom pracować i zarabiać. Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne- co to takiego?

Fundusze inwestycyjne są bezpieczną dla finansowego laika formą lokowania posiadanych nadmiarowych środków na giełdzie. Jest to uproszczona nazwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, którym powierzamy swoje środki finansowe- aby mogły one inwestować te środki w naszym imieniu na giełdzie. Prawidłowe funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych jest gwarantowane przez organ będący jednocześnie ich twórcą oraz nadzorcą- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych- wystawiające funduszowi odpowiedni certyfikat do prowadzenia działalności.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Operowanie na giełdzie papierów wartościowych wymaga od inwestorów posiadania sporej ilości zgromadzonych środków, aby działalność mogła przynosić zyski. Fundusze inwestycyjne stworzone zostały, by umożliwić uzyskiwanie takich zysków również osobom o mniejszej zasobności portfela, które jednak mogą pozwolić sobie na ryzyko zainwestowania części odłożonych środków w niepewne instrumenty rynku finansowego. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania- jak wskazuje sama nazwa- gromadzą mniejsze sumy od inwestorów, którzy na wstępie określają poziom ryzyka inwestycyjnego, na jaki mogą sobie pozwolić (na utratę jakiej części inwestowanych środków wyrażają zgodę)- a następnie- w ich imieniu- inwestują zgromadzone fundusze w określone (zgodne z wytycznymi wskazanymi przez inwestora) instrumenty na giełdzie, jak:

• obligacje Skarbu Państwa,

• akcje na giełdzie papierów wartościowych czy

• weksle.

Udział w funduszu inwestycyjnym jest oczywiście odpłatny- za zarządzanie naszymi funduszami pobierane są stosowne opłaty.

Z jakich rodzajów funduszy inwestycyjnych możemy korzystać?

Nie każdy fundusz inwestycyjny umożliwia inwestowanie każdemu- z tego tytułu też wyróżnić można następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusz Inwestycyjny Otwarty- który uprawnia każdego do wykupienia dowolnej ilości jednostek inwestycyjnych i rezygnacji z funduszu w dowolnym momencie, z jednoczesną gwarancją wkupienia jednostek inwestycyjnych w momencie rezygnacji;
  • Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty- posiada szczegółowo określone warunki uczestnictwa oraz podejmowania czynności przez inwestorów (np. określony okres inwestowania), zakres jego działania zazwyczaj jest ograniczony do określonych instrumentów inwestycyjnych; specyficzna jego odmiana jest Fundusz Własności Pracowniczej, ograniczający zakres podmiotowy inwestorów do pracowników danej organizacji;
  • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- jego działalność- w przeciwieństwie do innych rodzajów- polega na wykupowaniu certyfikatów inwestowanych w waluty, udziały w spółkach z o.o., wierzytelnościach lub innych prawach ściśle określonych w statusie funduszu; rezygnacja przez inwestora może nastąpić jedynie w określonym przedziale czasowym;

Na jaki fundusz inwestycyjny się zdecydować?

Odpowiedni wybór funduszu powinien nastąpić po odpowiedzeniu sobie przez inwestora na podstawowe pytania, dotyczące jego oczekiwań inwestycyjnych. Należy również zapoznać się ze szczegółowymi warunkami, jakie oferuje dany fundusz, w szczególności:

• z jakim funduszem inwestycyjnym mamy do czynienia,

• jakie są możliwości przystąpienia do funduszu i jak można z niego zrezygnować,

• jaka jest polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa inwestycyjnego – na jakie ryzyko narażone są nasze środki,

• na jaki okres założony został fundusz,

• jakie są koszty inwestowania w fundusz- czy są to opłaty stałe, czy zależne od dochodu z inwestycji,

• na jakich zasadach realizowane są wypłaty dochodów oraz

• jak oceniany jest dany fundusz, jakie są jego dotychczasowe wyniki (tu warto kierować się oficjalnymi danymi i profesjonalną oceną ratingową danego funduszu).