Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych – na czym polega?

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych – na czym polega?

16 marca 2023 0 przez Redakcja

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych – na czym polega?

Większość osób słyszała przynajmniej raz w życiu o Giełdzie Papierów Wartościowych. W Internecie wciąż można natrafić na informacje o wzrostach i spadkach wartości akcji. GPW jest miejscem, w którym przedsiębiorcy sprzedają udziały kupowane następnie przez inwestorów. Jak działa Giełda?

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?

GPW to publiczna instytucja mająca siedzibę w Polsce, powołana przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna. Miejsce to pełni wiele funkcji, w tym dokonywanie wycen kapitałów spółek akcyjnych bądź stwarzanie możliwości zmiany kapitału z rzeczowego na finansowy. Giełdę Papierów Wartościowych dzieli się na dwa segmenty. Są to:

  • rynek pierwotny – sprzedaje się tu nowe instrumenty finansowe, a osoby dokonujące transakcji są ich pierwszymi posiadaczami,
  • rynek wtórny – sprzedaje się tu instrumenty zakupione już w przeszłości na rynku pierwotnym.

Bardziej popularny jest rynek wtórny, lecz nie wolno umniejszać roli rynku pierwotnego – zezwala on na pozyskiwanie kapitałów.

Rodzaje Giełdy Papierów Wartościowych

Giełdę Papierów Wartościowych można podzielić pod kątem jej znaczenia oraz rodzaju przeprowadzanych transakcji. Biorąc pod uwagę ten pierwszy podział, wyróżnia się:

  • giełdę lokalną,
  • giełdę o zasięgu międzynarodowym,
  • giełdę mającą zasięg wewnątrzkrajowy.

Uwzględniając zawierane transakcje, wymienić można:

  • giełdę transakcji terminowych – odbywają się tu rozmaite transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych,
  • giełdę transakcji kasowych – służy jako miejsce obrotu m.in. akcjami oraz obligacjami.

W jaki sposób funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych?

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych jest oparte na transakcjach. Prowadzi się tu obrót zaliczany do niematerialnych. Nie odbywa się tutaj sprzedaż produktów fizycznych, a instrumenty przybierają postać zapisu elektronicznego. Wszystkie transakcje przeprowadzone na GPW mają wpływ na powstanie zmian w zapisach na kontach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz kontach podmiotów maklerskich. Każda transakcja musi odbywać się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Ważną informację stanowi fakt, że sprzedający i kupujący nie muszą być obecni w trakcie dokonywania transakcji.

Czym są notowania giełdowe?

Notowania giełdowe stanowią po prostu zestawienie cen na GPW. Ich rejestracją i publikacją zajmuje się komisja giełdowa. Określa się trzy ceny, czyli kurs sprzedaży, kupna oraz zawarcia transakcji. Jako że każda strona chce zyskać jak najwięcej, sprzedający pragną sprzedać instrumenty za możliwie najwyższą cenę, a kupujący nabyć je za możliwie jak najniższą. Transakcja może zostać przeprowadzona wtedy, gdy ustali się cenę akceptowalną dla każdej ze stron. Osoba kupująca dzięki notowaniom ma szansę sprawdzić, czy uda jej się kupić daną rzecz za określoną kwotę. Ponadto notowania zawierają informacje takie jak liczba zleceń oraz kurs odniesienia.

Zalety korzystania z Giełdy Papierów Wartościowych

Obie strony transakcji mogą dostrzec zalety wynikające z korzystania z Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestorzy zyskują na rosnących kursach akcji oraz zarabiają na dywidendzie, natomiast przedsiębiorcy pozyskują kapitał niezbędny do rozwoju działalności bądź inwestycji, podnoszą wiarygodność kredytową, a także promują produkty. GPW to w rzeczywistości dobre miejsce dla każdej osoby dysponującej odpowiednimi funduszami czy instrumentami finansowymi. Więcej zagadnień związanych z finansami można znaleźć na stronie https://finanse.net.pl/.