Gaz łupkowy: przyszłość energetyki czy zagrożenie dla środowiska?

Gaz łupkowy: przyszłość energetyki czy zagrożenie dla środowiska?

9 kwietnia 2023 0 przez Redakcja
Gaz łupkowy to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony uważa się go za przyszłościowy źródło energii, które może pomóc w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa energetycznego i przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony, eksploatacja gazu łupkowego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi. W tym artykule postaramy się przedstawić obie strony medalu i przyjrzeć się bliżej zagadnieniu gazu łupkowego – jego pochodzeniu, metodom eksploatacji, skutkom ekologicznym oraz perspektywom rozwoju. Wszystko po to, aby pomóc czytelnikom w dokonaniu świadomego wyboru w kwestii tego skomplikowanego i ważnego dla przyszłości energetyki zagadnienia.
 

Co trzeba wiedzieć o gazie łupkowym?

Gaz łupkowy jest rodzajem gazu ziemnego, który występuje w skałach zwanych łupkami. Łupki to wodoodporna warstwa skalna, która może zawierać zarówno gaz, jak i ropę. Gaz łupkowy jest trudny do pozyskania ze względu na jego rozproszenie w skale oraz wysokie ciśnienie i temperaturę panujące w łupkach.
 
Aby pozyskać gaz łupkowy, stosuje się metodę zwaną fractuaringiem hydraulicznym (ang. hydraulic fracturing), polegającą na wykonywaniu nacięć w skale i wstrzykiwaniu pod wysokim ciśnieniem wody, piasku i chemikaliów. To sprawia, że skała pęka i gaz uwalnia się na powierzchnię.
 
Ważnym aspektem dotyczącym gazu łupkowego jest jego potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Proces eksploatacji gazu łupkowego może prowadzić do skażenia wód gruntowych oraz wystąpienia trzęsień ziemi. Również emisja metanu, głównie przez proces produkcji i transportu gazu, mogą mieć negatywny wpływ na klimat. Są również obawy dotyczące zdrowia publicznego związane z eksploatacją gazu łupkowego, głównie związane z emisją zanieczyszczeń powietrza.
 
Istnieją również zwolennicy eksploatacji gazu łupkowego, twierdzą oni, że jest on alternatywą dla paliw kopalnych i pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawia bezpieczeństwo energetyczne oraz przynosi korzyści gospodarcze.
 
Ogólnie, ważne jest, by poznać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki eksploatacji gazu łupkowego, i przeanalizować je przed podjęciem decyzji o jego wykorzystaniu w produkcji energii. Ważne jest również stosowanie odpowiednich standardów i regulacji, które zapewniają bezpieczeństwo środowiskowe i zdrowotne oraz zwiększają przejrzystość procesu eksploatacji.

Różne formy gazu łupkowego:

  • Gaz łupkowy jest rodzajem gazu ziemnego, który występuje w skałach zwanych łupkami. W zależności od geologicznej charakterystyki łupków, istnieją różne formy gazu łupkowego.
  • Gaz łupkowy typu shale gas – jest to gaz, który występuje w bardzo zwartych i cienkich warstwach łupków, takich jak marmur, szkło i wapień. Jest to najpowszechniejsza forma gazu łupkowego i jest eksploatowana w wielu krajach, m.in. w USA, Kanadzie, Chinach i Polsce.
  • Gaz łupkowy typu coalbed methane – jest to gaz, który występuje w skałach węgla. Jest on trudniejszy do pozyskania niż shale gas, ale jest obecnie eksploatowany m.in. w Australii, Kolumbii i w Chinach.
  • Gaz łupkowy typu tight gas – jest to gaz, który występuje w skałach kwarcytowych i skalnych, ale jest trudniejszy do pozyskania niż shale gas. Jest on eksploatowany m.in. w USA i Kanadzie.
  • Gaz łupkowy typu tight oil – jest to ropa, która występuje w łupkach, i jest trudniejsza do wydobycia niż zwykła ropa z konwencjonalnych złóż. Tight oil jest produkowana m.in. w USA i Kanadzie

Ciekawostki o gazie łupkowym:

  1. Zaczął być masowo pozyskiwany dopiero w ostatnich dekadach, dzięki rozwojowi technologii fractuaringu hydraulicznego.
  2. Jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii w Stanach Zjednoczonych, które są największym producentem tego surowca na świecie.
  3. Jest obecnie produkowany w kilku krajach, w tym w USA, Kanadzie, Chiny, Polsce, czy w Australii, jednak USA jest największym producentem na świecie.
  4. Jego eksploatacja może generować znaczne korzyści gospodarcze, takie jak zwiększenie produkcji przemysłowej, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów z podatków.
  5. Jest również postrzegany jako potencjalny sposób na redukcję emisji gazów cieplarnianych, ponieważ jest mniej emisyjny niż węgiel i ropa naftowa. Wiele krajów nie rozpoczęło jeszcze eksploatacji gazu łupkowego, ze względu na obawy dotyczące skutków ekologicznych oraz trudności technologiczne.
Podsumowując, gaz łupkowy to skomplikowane zagadnienie. Z jednej strony jest on postrzegany jako przyszłościowe źródło energii, które może pomóc w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa energetycznego oraz przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony, eksploatacja gazu łupkowego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.
 
Ważne jest, aby poznać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki eksploatacji gazu łupkowego, oraz przeanalizować je przed podjęciem decyzji o jego wykorzystaniu w produkcji energii. Konieczne jest również stosowanie odpowiednich standardów i regulacji, które zapewniają bezpieczeństwo środowiskowe i zdrowotne, oraz zwiększają przejrzystość procesu eksploatacji.
 
Warto również pamiętać, że gaz łupkowy to nie jedyny rodzaj gazu znajdujący się w łupkach i istnieją różne jego formy, które różnią się pochodzeniem, trudnością eksploatacji oraz potencjalnymi skutkami dla środowiska.
 
W każdym przypadku ważne jest, aby podejmować decyzje na podstawie rzetelnej analizy dostępnych danych, oraz brać pod uwagę różne aspekty związane z eksploatacją gazu łupkowego, zarówno te pozytywne jak i negatywne.