Jak kształtują się kursy walut?

Jak kształtują się kursy walut?

24 marca 2023 0 przez Redakcja

 

Jako konsumenci, kurs danej waluty najczęściej widzimy z perspektywy klienta kantoru. Jednak to nie właściciel danego punktu wymiany ustala ceny; stoi za nimi potężna machina światowej gospodarki. Zapraszamy do artykułu, w którym opisujemy ułamek jej działania, wpływający na to, ile kosztuje dany pieniądz.

Popyt i podaż w kursie walut 

Cena danej waluty, tak jak każdego innego dobra, kształtowana jest przez popyt i podaż. Popyt opisuje ilość danej waluty, jakiej chcą kupić inwestorzy i konsumenci, natomiast podaż oznacza to, ile jest jej dostępnej na rynku. Wzrost popytu lub spadek podaży powoduje wzrost ceny waluty, natomiast spadek popytu bądź wzrost podaży, wywołują jej spadek. Podmioty kreujące zapotrzebowanie na daną walutę, to przede wszystkim inwestorzy i konsumenci. Z kolei podaż kontrolowana jest głównie przez bank centralny danego kraju. Oczywiście, mechanizmy rynkowej regulacji ceny na tak zwanym forexie (czyli giełdzie walut), są niezwykle skomplikowane i zależą od setek zmiennych, z których nie wszystkie możliwe są do opisania. Podane w tym tekście czynniki, należy traktować tylko jako ogólny zarys.

 

 

 

Sytuacja polityczna i społeczna

Sytuacja polityczna danego kraju ma znaczący wpływ na kursy walut. Państwa stabilne politycznie, uważane są za atrakcyjne miejsca do inwestycji i umożliwiające bezpieczne ulokowanie swojego kapitału., co może prowadzić do wzrostu kursu waluty. Natomiast, jeśli sytuacja wewnętrzna bądź międzynarodowa kraju jest słabo ugruntowana i niepewna, inwestorzy unikają przechowywania środków w danej walucie. Niektóre sytuacje polityczne, które mogą mieć istotny wpływ na kurs walut, to:

  • zmiany w rządzie lub przeprowadzanie wyborów,
  • wojny lub konflikty zbrojne,
  • kryzys polityczny, intensywne protesty,
  • tarcia handlowa między państwami,

Sytuacja gospodarcza kraju 

Poziom gospodarczy jest równie ważnym determinantem kursu waluty. Gospodarka silna, a zarazem stale rosnąca, przyciąga inwestorów, co z kolei prowadzi do wzrostu ceny waluty, jeszcze bardziej poprawiając jej status, Z kolei państwa biedne i nie obiecujące rozwoju w najbliższym czasie, nie posiadają atrakcyjnej waluty. Wskaźniki najczęściej brane pod uwagę przy analizie sytuacji ekonomicznej kraju, to wskaźnik bezrobocia oraz poziom PKB. Sytuacje, które również zwiększają kurs danej waluty, to duże inwestycje w kraju; na przykład powstawanie istotnych punktów komunikacyjnych, takich jak lotniska czy porty, jak również lokowanie się w kraju ogromnych, międzynarodowych korporacji. Także odkrycie na terenie państwa obfitych złoży bogactw naturalnych, może podnieść kurs waluty. Wreszcie, wśród czynników tych należy wymienić poziom handlu międzynarodowego: importu i eksportu. Im więcej dany kraj sprzedaje „na zewnątrz”, tym bardziej potrzebna jest jego waluta. Z kolei niski poziom eksportu, zmniejsza popyt na nią.

Inflacja i stopy procentowe

Status waluty państwowej per se, określany przede wszystkim przez poziom inflacji oraz poziom stóp procentowych, to ostatni ważny czynnik ceny waluty. Wzrost  inflacji oznacza spadek siły nabywczej danego pieniądza; ma on mniejszą realną wartość, nie można nabyć za niego tyle dóbr co wcześniej. Łatwo więc domyślić się, że spada również kurs waluty. Co więcej, postępujący wzrost cen w danym kraju nie wróży dobrze jego przyszłości finansowej, a także zapowiada pojawienie się niepokojów społecznych, a w skrajnych sytuacjach przewrotów politycznych. Tym bardziej spada więc atrakcyjność danego pieniądza. Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku stóp procentowych. Ich podnoszenie oznacza, że pożyczki udzielane w danej walucie mają wyższe odsetki. Inaczej mówiąc, osoby udzielająca kredytu może zarobić na nim o wiele więcej; dla inwestorów jest to sytuacja bardzo atrakcyjna. Dlatego też, kurs danego pieniądze jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu stóp procentowych.