Jak wyliczyć chorobowe? Czyli wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim L4

Jak wyliczyć chorobowe? Czyli wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim L4

23 marca 2020 0 przez Redakcja Finanse.net.pl

Osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, może skorzystać z prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w czasie niezdolności do pracy. Bardzo często pracownicy mają wiele pytań, które dotyczą tzw. „chorobowego”. Jak obliczyć chorobowe? Ile może trwać tego typu zwolnienie? Jak wyliczyć chorobowe w ciąży? W dalszej części artykułu znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania.

Kto może skorzystać z zasiłku chorobowego?

Wynagrodzenie lub zasiłek za okres, w którym byliśmy niezdolni do pracy, przysługuje nam w momencie, gdy zgłoszeni jesteśmy do ubezpieczenia chorobowego i odprowadzamy odpowiednie składki. Składka chorobowa jest obowiązkowa dla pracowników, którzy pracują na umowie o pracę i dobrowolna dla tych, którzy pracują na podstawie umowy-zlecenia. Każdy, kto chce skorzystać ze zwolnienia L4 musi iść do lekarza, który drogą elektroniczną wyśle do ZUS-u zwolnienie e-ZLA.

 

Zwolnienie lekarskie – ile płatne?

ile-platne-zwolnienie-lekarskie

W momencie, gdy przebywamy na zwolnieniu lekarskim, przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. To ile będzie wynosić nasze wynagrodzenie/zasiłek w tym czasie zależy od tego, jaka jest przyczyna naszej nieobecności w pracy.
100% podstawy wymiaru wynagrodzenia otrzymają osoby, które uległy wypadkowi w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu. Taka wysokość wynagrodzenia należy się także kobietom w ciąży oraz osobom, które są na zwolnieniu z powodu badań lekarskich związanych z kandydowaniem na dawce komórek, tkanek i narządów.

80% podstawy wymiaru wynagrodzenia otrzymają osoby, które są na zwolnieniu lekarskim z powodu osłabienia, choroby i innych dolegliwości, które są spowodowane chorobą zakaźną.

70% podstawy wymiaru wynagrodzenia otrzymają osoby, które przebywają w szpitalu.

 

Kto wypłaca zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego wypłaca pracodawca. W przypadku pracowników, którzy skończyli 50 lat pracodawca opłaca jedynie 14 dni wynagrodzenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi od 34 (przed 50 rokiem życia) lub od 15 dnia choroby (po 50 roku życia) i wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Jak wyliczyć chorobowe?

Osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim L4 często zastanawiają się na tym, ile będzie wynosić ich wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika pełnoetatowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z wynagrodzenia pracownika). W 2020 r. będzie to kwota 2600 zł brutto. Odjąć od niej należy 356,46 zł. Minimalną podstawą wymiaru zasiłku chorobowego będzie więc 2243,54 zł brutto.

 

W internecie można też znaleźć kalkulatory, które obliczają wysokość wynagrodzenia chorobowego. Wystarczy wpisać w nich swój miesięczny dochód, liczbę dni na zwolnieniu lekarskim oraz powód nieobecności np. przeziębienie, za które pracownik otrzyma 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Kalkulator podaje, ile będzie wynosić nasze wynagrodzenie chorobowe za ten czas, więc łatwo jest obliczyć, o ile mniej zarobisz w danym miesiącu.

 

Przykład

Poniższy przykład przedstawia, jak należy obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem 2600,00 zł brutto i przebywającym na zwolnieniu lekarskim przez 7 dni.

1 – Podstawa brutto = 2.600,00 zł

2 – Podstawa netto = Podstawa brutto – (Podstawa brutto * 13,71%)

Podstawa netto = 2.600,00 zł – (2.600,00 zł * 13,71%) = 2.600,00 zł – 356,46 zł = 2.243,54 zł [13,71% współczynnik określający wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracownika]

(Podstawa netto : 30 dni) * dni choroby * 80% = wynagrodzenie za czas choroby

(2.243,54 zł : 30 dni) * 7 dni * 80% = 74,78 zł * 7 dni * 80% = 523,49 zł * 80% = 418,79 zł

3 – Podstawa zasadnicza = kwota brutto z umowy – (kwota brutto z umowy : 30 dni * dni choroby)

2.600,00 zł – (2.600,00 zł : 30 dni * 7 dni) = 2.600,00 zł – 606,67 zł = 1993,33 zł

 

Jak obliczyć zasiłek chorobowy w ciąży?

Jak wyliczyc chorobowe

Kobiety, które są w ciąży i pracują na etacie, mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego oraz jeśli opłacały składki chorobowe – z wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W tym celu powinny się one udać do lekarza i jeśli jest do tego powód – poprosić o zwolnienie lekarskie L4.

Lekarz, który stwierdzi chorobę u pacjentki, która jest w ciąży może wystawić zwolnienie na druku ZUS ZLA-B. Litera „B” dedykowana jest właśnie kobietom w ciąży, w innym przypadku pacjenci dostają zwolnienie chorobowe na druku ZUS ZLA. W momencie, gdy lekarz wyśle taki druk do ZUS-u kobieta w ciąży może do 270 dni przebywać na zwolnieniu lekarskim L4 i otrzymywać świadczenie chorobowe w wysokości 100% wymiaru jej wynagrodzenia.


Zwolnienie lekarskie 182 dni – jak liczyć?

Okres zasiłkowy trwa 182 dni (z wyjątkiem kobiet w ciąży i osób chorych na gruźlicę) jednak nie oznacza to, że po tym czasie pracownicy nie mogą skorzystać już z zasiłku chorobowego. Osoba, która wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji, jednak ma szansę na to, aby wrócić w przyszłości do pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Aby je otrzymać, należy złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek, jeszcze zanim skończy się okres zasiłkowy. Takie świadczenie przysługuje choremu przez rok, a przez pierwsze 3 miesiące jego trwania chory chroniony jest przed zwolnieniem.

Osoba, która chce dalej przebywać na zwolnieniu L4, które trwa 182 dni, musi uzyskać nowe zwolnienie chorobowe, ale na inną chorobę. Należy jednak pamiętać o tym, że między starym a nowym zwolnieniem musi wystąpić chociaż jeden dzień przerwy.

 

Czy pracodawca może zwolnić osobę, która przebywa 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu L4 jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę ze strony pracodawcy. Pracodawca ma jednak prawo rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia i bez winy pracownika kiedy:

– jego niezdolność do pracy trwa przynajmniej 3 miesiące, a był zatrudniony w danej firmie przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

– jego niezdolność do pracy jest dłuższa niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku wraz ze świadczeniem rehabilitacyjnym.