Jak sprawdzić kod PKD firmy?

Jak sprawdzić kod PKD firmy?

3 maja 2023 0 przez Redakcja

Każda zarejestrowana w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza oraz podmioty obowiązkowe wpisywane do KRS muszą mieć przypisany przynajmniej jeden kod PKD. Składa się on z liter oraz cyfr, które opisują specyfikę prowadzonego przedsiębiorstwa. Zobacz, gdzie go sprawdzić i jak odczytać.

Czym jest kod PKD?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, opisuje polskie przedsiębiorstwa według ich profilu działania. Taka systematyka stosowana jest w celach statystycznych oraz potrzebna jest przy prowadzeniu ewidencji i rachunkowości firmy. PKD segreguje branże oraz sektory gospodarcze. Podczas zakładania własnej działalności, każdy przedsiębiorca musi odnaleźć w spisie taki kod, który najlepiej będzie odzwierciedlał profil jego działalności. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi stworzył elektroniczny formularz pomocy, ułatwiający wybór odpowiedniego kodu. 

Gdzie znajduje się PKD firmy?

Kod PKD firmy jest informacją jawną, dlatego można znaleźć go za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach tej witryny działa wyszukiwarka przedsiębiorców. Wystarczy wpisać podstawowe dane, aby uzyskać dostęp do wszystkich publicznych informacji na temat działalności. W celu sprawdzenia kodu PKD należy znać przynajmniej jedno z kryteriów wyszukiwania, do których należą między innymi:

 • NIP,
 • REGON,
 • numer KRS,
 • nazwę firmy,
 • imię i nazwisko właściciela przedsiębiorstwa,
 • dane adresowe przedsiębiorstwa.

Najczęściej w wyszukiwarce wpisuje się NIP firmy — ta informacja wystarczy, by poznać kod PKD. Warto weryfikować wszystkie dane i sprawdzać, jakie kody zostały przypisane do przedsiębiorstwa. Są to ważne informacje, które w niektórych przypadkach chronią potencjalnych klientów przed padnięciem ofiarą oszusta. Szczególną uwagę należy przykładać do firm, które działają na rynku od niedawna i nie mają żadnych ocen, ani opinii.

Jak odczytać kod PKD firmy?

Struktura kodu PKD jest dosyć złożona i bardzo trudno jest ją prawidłowo odczytać bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją. Każdy ciąg znaków składa się z pięciu części, do których należą:

 • sekcja — jednoliterowy symbol, bazuje na ogólnym podziale pracy, wskazuje jedną z 21 grup rodzajów działalności,
 • dział — to dwucyfrowy kod numeryczny, odnosi się on do charakterystycznych cech czynności mających znaczenie przy określaniu powiązań zachodzących w narodowej gospodarce,
 • grupa — trzycyfrowy kod numeryczny, który wyodrębnia działalności ze względu na proces produkcyjny, przeznaczenie produkcji albo charakter świadczonej usługi lub jej odbiorców,
 • klasa — zawiera czterocyfrowy kod numeryczny, opisuje specjalizację procesu produkcyjnego lub działalności usługowej,
 • podklasa — to pięcioznakowy kod alfanumeryczny, który wyodrębnia 654 rodzaje działalności występujących w polskiej gospodarce. Z niektórych klas nie wyodrębnia się podklasy — wtedy na końcu kodu znajduje się litera „Z”.

Warto pamiętać, że niektóre kody są powiązane ze specyficznymi obowiązkami, takimi jak konieczność prowadzenia określonej formy działalności, specyficzny rodzaj opodatkowania lub obligatoryjna rejestracja VAT. 

Czy kody PKD można zmieniać?

Kod PKD działalności można zmienić w każdej chwili bez dodatkowych opłat, dlatego warto weryfikować dane firmy na bieżąco. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa mogą mieć kilka kodów. Tylko jeden z nich jest obowiązkowy — każdy właściciel firmy musi określić kod głównej działalności, czyli takiej, która ma największy udział w przychodach wynikających z produkowanych dóbr lub świadczonych usług. Firmy mają prawo do wybrania dowolnej liczby kodów pozostałej działalności, jednak należy wpisywać tylko takie oznaczenia, które faktycznie określają profil przedsiębiorstwa.