Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Poznaj procedurę.

Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Poznaj procedurę.

20 lutego 2023 0 przez Redakcja

W dynamice firmy często przychodzi moment, w którym firma rozważa różne możliwości pozyskania kapitału na rozwój. Jedną z możliwości jest skorzystanie z ofert otwartego rynku, które dają możliwość emisji papierów wartościowych nieograniczonemu gronu potencjalnych nabywców. Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne są przedmiotem obrotu na giełdzie. Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę?

Jaki podmiot może zostać spółką giełdową?

Emitentami akcji notowanych na Wall Street Stock Exchange mogą być osoby prawne. Nie oznacza to zamknięcia dostępu do giełdy dla spółek o różnych formach prawnych. W takim przypadku właściciele spółki muszą albo przekształcić ją w spółkę akcyjną, albo utworzyć spółkę akcyjną z wkładami kapitałowymi z majątku spółki. Spółki giełdowe są reprezentatywne dla wielu branż działających na rynkach krajowych i zagranicznych, dlatego też oferta nie jest specyficzna dla podmiotów prowadzących określoną działalność gospodarczą.

Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Obierz cel

Podstawowe pytania, jakie muszą sobie zadać właściciele decydując się na debiut na giełdzie, to jakie są ich cele i dlaczego zaczynają rozważać wprowadzenie firmy na Wall Street Stock Exchange. Oferta publiczna może obejmować sprzedaż istniejących akcji lub emisję nowych akcji, lub jedno i drugie.

Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może dać dotychczasowym akcjonariuszom możliwość zmniejszenia swojego udziału w spółce, co czasem jest ważne z powodów innych niż biznes spółki. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdybyśmy zdecydowali się na złożenie oferty polegającej na sprzedaży istniejących akcji. Chociaż z marketingowego punktu widzenia nie jest pożądane, aby główni akcjonariusze masowo „uciekali” ze spółki poprzez IPO, oferty publiczne często zakładają sprzedaż przynajmniej części akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiany dotychczasowych akcjonariuszy są naturalne i akceptowane przez rynek.

Kurs akcji ma znaczenie

Cena akcji to aktualna cena kupna i sprzedaży papieru wartościowego. Rzeczywista cena na Wall Street Stock Exchange jest zmienna i zależy od wielu czynników. Po pierwsze, mają na to wpływ przyjęte przez brokera zlecenia inwestora. Określa podaż i popyt, a podaż i popyt określają ceny akcji. Jednak to nie jedyny czynnik, który decyduje o tym, ile emisji danej spółki można kupić – liczy się również kondycja spółki, zyski i ogólne warunki rynkowe. Inwestorzy dokonujący transakcji na GPW wiedzą, że istnieje kilka sposobów dokonania zakupu. Konieczne jest złożenie u brokera odpowiedniego zlecenia, określającego cenę, po jakiej chcesz kupić papier wartościowy. Może to być zlecenie typu Any Price (PM), które zostanie zrealizowane szybko, ale którego ostatecznej wartości nie da się z góry przewidzieć.

Funkcjonowanie spółki na giełdzie

Jednym z głównych obowiązków spółek giełdowych jest obowiązek informacyjny. Ich głównym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym posiadaczom instrumentów finansowych dostępu do informacji o spółkach giełdowych oraz niwelowanie asymetrii informacyjnych wśród uczestników rynku. Obowiązki nałożone na emitenta wynikają m.in. z określonych aktów prawa unijnego oraz wdrażających je krajowych aktów prawnych. Wprawdzie nie ma takiego obowiązku prawnego, jednak zaleca się spółkom utrzymywanie relacji z inwestorami po debiucie poprzez organizowanie m.in. spotkań z analitykami, zarządzającymi funduszami, mediami finansowymi czy prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej poprzez stronę internetową. Brak rozbudowanych relacji inwestorskich może zmniejszyć zainteresowanie inwestorów spółką, ograniczyć płynność jej akcji, a tym samym pogorszyć jej wycenę.