Kogo stać na ryzyko walutowe? – kredyt w obcej walucie

Kogo stać na ryzyko walutowe? – kredyt w obcej walucie

26 maja 2018 1 przez Redakcja

Nieodłącznym elementem jakichkolwiek inwestycji w obcej walucie jest tzw. ryzyko walutowe. Pojęcie ryzyka to nic innego jak możliwość poniesienia strat, w wyniku niekorzystnych dla inwestora zmian wartości danej waluty. Objawia się to zwłaszcza na przykładzie kredytów zaciąganych w obcej walucie. Kogo stać na ryzyko walutowe?

Wzrost kursu waluty w sposób oczywisty może doprowadzić do sytuacji, w której po kilku latach spłaty kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca będzie winny bankowi więcej niż na samym początku spłaty kredytu. Sytuację tę można było obserwować nie tak dawno w przypadku spłaty rat kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich.

Możliwe zagrożenia związane z walutą obcą

Ostatnie kilka lat pokazało bardzo dosadnie, że problem z ryzykiem walutowym nie jest czysto teoretycznym zagadnieniem. Relacja pomiędzy kursami walut w danych okresach może być na tyle różna, iż może prowadzić do wzrostu faktycznego stanu zadłużenia, mimo iż na początku taki scenariusz mógł wydawać się nieprawdopodobny.

Wielu inwestorów uważa wręcz, że zaciąganie kredytów w obcej walucie dla osób, które nie mają w nich dochodów to nadmierne ryzyko, które może doprowadzić do zachwiania domowymi finansami – zwłaszcza jeśli w gospodarstwie domowym oprócz kredytu hipotecznego spłacane są również inne kredyty.

Rozsądnym rozwiązaniem w tej sytuacji są popularne dziś na rynku kredyty konsolidacyjne – np. te w Euro Banku. Przywracają ład w domowych finansach i oferują komfort spłaty jednej raty, w miejsce odpowiedniej ilości dotychczas spłacanych.

Kredyt w euro czy w złotówkach?

Warto pamiętać, że przy tak długotrwałych zobowiązaniach jak np. kredyty mieszkaniowe, zmiany kursów walut, a zatem ich wzrosty i spadki muszą mieć miejsce. To samo tyczy się przecież ciągłych zmian wysokości stóp procentowych, które ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Bez względu na siłę zachwiań i zmianę wartości waluty nie należy działać pod wpływem paniki. Nagłe przewalutowanie kredytu w złym momencie może się po prostu okazać jeszcze bardziej kosztowne. Z pewnością zaletą kredytu udzielanego w euro jest często niższa comiesięczna rata. Ewidentną wadą jest natomiast to, że występuje w tym wypadku dość wysokie ryzyko zmiany kursu waluty.