Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt

22 lutego 2022 0 przez Redakcja

Jeśli dążysz do kariery, która pomaga firmom w usprawnianiu produkcji i minimalizowaniu nieefektywności każdego produktu, procesu i transakcji z klientem, certyfikacja Six Sigma zapewni Ci wiedzę i kwalifikacje niezbędne do odniesienia sukcesu.

Czym jest Lean Six Sigma Yellow Belt?

Six Sigma to zintegrowane, zdyscyplinowane i sprawdzone podejście do poprawy wydajności biznesowej, zapewniające wymierne rezultaty i oszczędności. Six Sigma Yellow Belts są w stanie uczestniczyć w określonych projektach Six Sigma i wdrażać inicjatywy jakościowe w całej organizacji pod kierunkiem Green i Black Belts Six Sigma.

Kiem jest osoba z certyfikatem Six Sigma Yellow Belt?

Zadaniem osoby z certyfikatem Lean Six Sigma Yellow Belt jest pomoc w zbieraniu danych, ich analizie i mapowaniu procesów. Kursanci nauczą się, jak korzystać z różnych narzędzi, technik i praktyk w celu osiągnięcia redukcji kosztów i poprawy jakości. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Programie Certyfikacji Six Sigma Yellow Belt, nauczą się jak:

 • Myśleć i postępować inaczej przy rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów.

 • Wiedzieć, kiedy zdać się na pomoc Six Sigma Green Belt lub Black Belt w zakresie zaawansowanej analizy statystycznej lub innych rodzajów pomocy (od Yellow Belta nie oczekuje się biegłości w obliczeniach statystycznych ani w korzystaniu z oprogramowania statystycznego).

 • Podjąć decyzję, czy chce się dążyć do uzyskania certyfikatu Green Belt czy Black Belt.

 • Zrozumieć i zastosować podstawowe koncepcje Six Sigma oraz proces Define-Measure-Analyze-Improve-Control.

 • Stosować podstawowe metody doskonalenia procesów w ramach każdego kroku procesu DMAIC.

Korzyści programu Lean Six Sigma Yellow Belt

Zdobycie certyfikatu Yellow Belt to sprawdzony sposób na zmaksymalizowanie swojej wydajności, zdobycie szacunku innych i osiągnięcie większego sukcesu zawodowego w każdej branży. Program prowadzony przez certyfikowanego Six Sigma Master Black Belt ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zrozumienia modelu doskonalenia Six Sigma, koncepcji i języka, koncentrując się na metodologii „Define-Measure-Analyze-Improve-Control” na podstawie studiów konkretnych przypadków i przykładów zaczerpniętych z prawdziwych procesów biznesowych i zastosowań praktycznych.

Program certyfikacji będzie koncentrował się na procesach biznesowych związanych z usługami i systemami informacyjnymi/technologiami informacyjnymi, jak również na procesach produkcyjnych, przy czym uwzględnione zostaną przykłady z obu typów przedsiębiorstw. W programie podkreślony jest związek pomiędzy zarządzaniem projektami a Six Sigma oraz to, w jaki sposób kierownicy projektów mogą i będą odnosić większe sukcesy, stosując podejście Six Sigma oraz narzędzia i techniki Six Sigma.

Lean Six Sigma Yellow Belt – Kim jest idealny kandydat?

Jeżeli zastanawiasz się dla kogo jest program Lean SIx Sigma na poziomie Yellow Belt, to rozwiejemy Twoje wątpliwości. Idealni uczestnicy kursu Lena SIx Sigma Yellow Belt to:

 • Osoby pragnące poznać najlepsze praktyki Six Sigma i zdobyć certyfikat Six Sigma Yellow Belt

 • Kierownicy pierwszej linii

 • Kierownicy projektów

 • Kierownicy zespołów

 • Programiści/analitycy systemowi

 • Członkowie zespołów, którzy będą uczestniczyć w projektach doskonalenia

 • Wszystkie osoby, które mogą wspierać planowanie i realizację projektów doskonalenia procesów

Co daje kurs Lean Six Sigma Yellow Belt?

Szkolenie Yellow Belt koncentruje się generalnie na podstawach metody Lean Six Sigma, jednak niektóre kursy mogą bardziej niż inne zagłębiać się w techniczne elementy tej metody. W idealnej sytuacji, osoba z certyfikatem Yellow Belt powinna jednak mieć podstawowe pojęcie o tym, jak zabrać się za doskonalenie i być w stanie działać jako część zespołu. Dlatego właśnie uważamy, że przeładowanie umiejętnościami technicznymi, takimi jak testowanie hipotez i złożone umiejętności doskonalenia, nie jest przygotowaniem do podjęcia roli, jaką prawdopodobnie będzie chciał pełnić Lean Six Sigma Yellow Belt.

Poniżej przedstawiamy minimalny zestaw umiejętności, które naszym zdaniem są odpowiednie dla kogoś, kto osiągnie poziom certyfikacji Yellow Belt

 • Kluczowe koncepcje – Zrozumienie, skąd wzięła się Lean Six Sigma i jakie ma zastosowanie w danym sektorze przemysłu.

 • Planowanie projektu – Niezrozumienie problemu jest powodem, dla którego wiele projektów doskonalenia kończy się niepowodzeniem. Wszystkie osoby posiadające certyfikat Yellow Belts powinny być w stanie napisać świetne opisy problemu dla lokalnego problemu zespołowego.

 • Perspektywa klienta – Rozważanie i wykorzystywanie różnych sposobów rozwijania oraz zrozumienia z perspektywy klienta. Często w przypadku osób z certyfikatem Yellow Belt może to być klient wewnętrzny.

 • Nieefektywne działania i procesy – Są to rzeczy, których Yellow Belt będzie szukał w wybranym przez siebie obszarze procesu, więc musi umieć je rozpoznać.

 • Mapowanie strumienia wartości i mapowanie procesów – Mapy procesów są doskonałym narzędziem do wizualizacji procesów – osoby z certyfikatem Yellow Belts powinny umieć stosować niektóre z podstawowych metod.