O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zakupie nieruchomości?

O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zakupie nieruchomości?

1 grudnia 2020 0 przez Redakcja Finanse.net.pl

Sprzedaż nieruchomości jest stosunkowo złożonym procesem, szczególnie, jeśli dom lub mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym. Warto wiedzieć, jakich formalności należy się spodziewać, aby móc się na nie przygotować, a następnie radzić sobie z nimi bez większych trudności.

Promesa z banku i umowa przedwstępna

Jeśli sprzedawana nieruchomość obciążona jest wciąż kredytem hipotecznym, to właściciel musi udać się do banku, w którym jest zadłużony, aby uzyskać promesę. Promesa musi wskazywać, jaka kwota jeszcze pozostała do spłaty i zawierać informację, że, jeśli taka kwota wpłynie do banku, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej.

Taka promesa nie jest ważna bezterminowo, więc warto po nią wystąpić dopiero, kiedy już znajdziemy potencjalnego kupca. W przypadku utraty ważności przez promesę możemy oczywiście wystąpić o nową, trzeba natomiast wspomnieć, że niektóre banki pobierają za wystawianie tego typu dokumentów opłaty.

Jeśli nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, to ten krok pomijamy. Następnym krokiem będzie spisanie umowy przedwstępnej z potencjalnym kupcem.

Warto zawrzeć w niej informację o dacie sprzedaży lub, jeśli nie jesteśmy w stanie określić jej dokładnie, dacie, do której sprzedaż powinna dojść do skutku (na przykład do końca roku). Unikniemy w ten sposób sytuacji, w której sprzedaż się opóźnia, ponieważ wbrew obietnicom nabywca nie jest w stanie zgromadzić wymaganych środków.

Umowa kupna-sprzedaży

Kiedy już wszystko zostanie uzgodnione i będziemy chcieli formalnie sprzedać nieruchomość, konieczne jest udanie się do notariusza. Profesjonalna kancelaria notarialna Kraków będzie niezbędna do zawarcia ważnej, legalnej umowy sprzedaży.

Umowę przedwstępną, w której określone są podstawowe parametry nieruchomości i cena, można spisać samodzielnie, bez obecności lub udziału prawnika, natomiast ostateczna umowa kupna-sprzedaży wymaga już udania się do kancelarii. Warto przy tym wskazać, że umowa przedwstępna spisana u notariusza zapewnia stronom lepszą ochronę niż umowa spisana samodzielnie.

Za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości pobrana zostanie opłata. Nie ma ona formy stałej, a jest wyliczana indywidualnie na podstawie wartości sprzedawanej nieruchomości. W przypadku najprawdopodobniej najpopularniejszego zakresu cenowego dla sprzedaży nieruchomości, wynoszącego od 60 000 złotych do 1 000 000 złotych, taksa notarialna wynosi 1 010 złotych i 0,4% od nadwyżki, od kwoty powyżej 60 000 złotych.

Pojawić się może pytanie, kto ma ten koszt ponieść. Nie ma w tym zakresie żadnych regulacji prawnych, więc powinni to między sobą ustalić sprzedający nieruchomość i kupujący. Przyjęło się, że zazwyczaj taksę notarialną opłaca kupujący, ale nie jest to żelazna zasada, której nie można zmienić.

 

Źródło – Kancelaria notarialna Kraków