O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zakupie nieruchomości?

O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zakupie nieruchomości?

1 grudnia 2020 0 przez Redakcja

Sprzedaż nieruchomości jest stosunkowo złożonym procesem, szczególnie, jeśli dom lub mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym. Warto wiedzieć, jakich formalności należy się spodziewać, aby móc się na nie przygotować, a następnie radzić sobie z nimi bez większych trudności.

Promesa z banku i umowa przedwstępna

Jeśli sprzedawana nieruchomość obciążona jest wciąż kredytem hipotecznym, to właściciel musi udać się do banku, w którym jest zadłużony, aby uzyskać promesę. Promesa musi wskazywać, jaka kwota jeszcze pozostała do spłaty i zawierać informację, że, jeśli taka kwota wpłynie do banku, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej.

Taka promesa nie jest ważna bezterminowo, więc warto po nią wystąpić dopiero, kiedy już znajdziemy potencjalnego kupca. W przypadku utraty ważności przez promesę możemy oczywiście wystąpić o nową, trzeba natomiast wspomnieć, że niektóre banki pobierają za wystawianie tego typu dokumentów opłaty.

Jeśli nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, to ten krok pomijamy. Następnym krokiem będzie spisanie umowy przedwstępnej z potencjalnym kupcem.

Warto zawrzeć w niej informację o dacie sprzedaży lub, jeśli nie jesteśmy w stanie określić jej dokładnie, dacie, do której sprzedaż powinna dojść do skutku (na przykład do końca roku). Unikniemy w ten sposób sytuacji, w której sprzedaż się opóźnia, ponieważ wbrew obietnicom nabywca nie jest w stanie zgromadzić wymaganych środków.

Umowa kupna-sprzedaży

Kiedy już wszystko zostanie uzgodnione i będziemy chcieli formalnie sprzedać nieruchomość, konieczne jest udanie się do notariusza. Profesjonalna kancelaria notarialna Kraków będzie niezbędna do zawarcia ważnej, legalnej umowy sprzedaży.

Umowę przedwstępną, w której określone są podstawowe parametry nieruchomości i cena, można spisać samodzielnie, bez obecności lub udziału prawnika, natomiast ostateczna umowa kupna-sprzedaży wymaga już udania się do kancelarii. Warto przy tym wskazać, że umowa przedwstępna spisana u notariusza zapewnia stronom lepszą ochronę niż umowa spisana samodzielnie.

Za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości pobrana zostanie opłata. Nie ma ona formy stałej, a jest wyliczana indywidualnie na podstawie wartości sprzedawanej nieruchomości. W przypadku najprawdopodobniej najpopularniejszego zakresu cenowego dla sprzedaży nieruchomości, wynoszącego od 60 000 złotych do 1 000 000 złotych, taksa notarialna wynosi 1 010 złotych i 0,4% od nadwyżki, od kwoty powyżej 60 000 złotych.

Pojawić się może pytanie, kto ma ten koszt ponieść. Nie ma w tym zakresie żadnych regulacji prawnych, więc powinni to między sobą ustalić sprzedający nieruchomość i kupujący. Przyjęło się, że zazwyczaj taksę notarialną opłaca kupujący, ale nie jest to żelazna zasada, której nie można zmienić.

 

Źródło – Kancelaria notarialna Kraków