Opłata od wniosku o uzasadnienie – jakie są koszty?

Opłata od wniosku o uzasadnienie – jakie są koszty?

3 sierpnia 2022 0 przez Redakcja

Obecnie standardem jest, że za wiele różnych działań ze strony sądu musimy wnieść stosowne opłaty, jeżeli akurat próbujemy rozwiązać jakąś sprawę na drodze cywilnej. Nie inaczej jest w przypadku wydawania pisemnego uzasadnienia orzeczenia. W jaki sposób jest ono wydawane oraz jak o nie zawnioskować? Kto musi zapłacić przy okazji składania stosownego wniosku, a kto jest z tej opłaty zwolniony? Na co zwrócić uwagę przy kontakcie z sądem, jeżeli chcemy szybko uzyskać pisemne uzasadnienie orzeczenia?

  1. Na jakiej podstawie jest pobierana opłata od wniosku o uzasadnienie?
  2. Doręczenie orzeczenia – jak się odbywa?
  3. Zwolnienie z opłaty od wniosku o uzasadnienie
  4. Uzasadnienie orzeczenia – zasady pobierania opłaty

Na jakiej podstawie jest pobierana opłata od wniosku o uzasadnienie?

Gdy udajemy się do sądu w sprawach cywilnych, standardem jest to, że obowiązują nas określone opłaty za konkretne czynności, jakie muszą zostać wykonane by rozwiązać naszą sprawę. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której uda nam się uzyskać zwolnienie z opłat związanych z kosztami sądowymi. Najpowszechniejszym sposobem, w jaki oblicza się koszty, jest określenie ich na podstawie wysokości wartości sporu, z którym przychodzimy. Opłacie podlega również uzasadnienie wyroku, o którego doręczenie musimy zawnioskować. Jest to przydatny dokument i zdecydowanie warto go mieć – chociażby po to, aby móc zaskarżyć niekorzystny dla nas wyrok. Wszelkie kwestie związane z opłatami za wnioski są mają umocowanie w art. 25b ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Doręczenie orzeczenia – jak się odbywa?

Jeżeli zdecydujemy się na napisanie i opłacenie wniosku o doręczenie orzeczenia, od momentu jego otrzymania sąd ma dwa tygodnie na wydanie i dostarczenie nam uzasadnienia. Otrzymamy je w formie listownej, w związku z czym nie będziemy mieć problemu z dołączeniem dokumentu do pozostałych materiałów, jakie zebraliśmy w danej sprawie. Ważnym jednak jest, aby wniosek o uzasadnienie wypełnić poprawnie – jeżeli będzie zawierał błędy, sąd nie wyśle nam orzeczenia do czasu, aż ich nie poprawimy. W innym wypadku może nastąpić odrzucenie wniosku. Prośba o uzasadnienie orzeczeń sądowych będzie nas kosztował 100 złotych.

Zwolnienie z opłaty od wniosku o uzasadnienie

Choć doręczenie wyroku i jego uzasadnienia jest normalnie płatne, nie zawsze musimy ponosić te koszty. Jeżeli zostaliśmy uprzednio zwolnieni z płacenia za działania sądu, zwolnienie to będzie dotyczyło także wniosku o uzasadnienie. Możliwym jest również złożenie wniosku o zwolnienie jedynie z wyżej wymienionej opłaty. W takim wypadku, aby było to działanie skuteczne, musimy wnieść o zwolnienie z kosztów postępowania odwoławczego. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://kpr-restrukturyzacja.pl/oplata-od-wniosku-o-uzasadnienie/.

Uzasadnienie orzeczenia – zasady pobierania opłaty

Składanie wniosków o uzasadnienie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych nie było płatne zawsze. Zasada ta funkcjonuje od 2019 roku. Orzeczenia, które jej podlegają, to przede wszystkim:

  • orzeczenia rozstrzygające sprawę co do jej istoty;
  • orzeczenia wpadkowe;
  • orzeczenia dotyczące kwestii materialnoprawnych, jak i formalnych;
  • uzasadnienie zarządzeń sądu.

Jeżeli uzasadnienie wyroku zostało nagrane w formie ustnej, rezultatem złożenia wniosku o uzasadnienie będzie otrzymanie przez nas transkrypcji nagrania. Pamiętajmy, że brak przelewu na poczet opłaty wniosku jest traktowany jako błąd formalny, w związku z czym opóźni to otrzymanie przez nas niezbędnych dokumentów.