Relacja z konferencji Komitetu Młodych Pracowników

Relacja z konferencji Komitetu Młodych Pracowników

14 czerwca 2022 0 przez Redakcja

W dniach 18 – 19 listopada w Atenach odbyła się czwarta już konferencja Komitetu Młodych Paneuropejskiej Rady Regionalnej (PERC) ITUC. Tematem przewodnim spotkania było organizowanie młodych pracowników. W konferencji uczestniczył Maciej Łapski, przewodniczący Polski Społecznej, tym razem jednak reprezentował Komisję Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Poniżej umieszczamy przedruk artykułu ze strony OPZZ opisującego to spotkanie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Albanii, Azerbejdżanu, Estonii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch. Uczestnicy i uczestniczki spotkania zapoznali się dotychczasową działalnością komitetu, działaniami organizacji młodzieżowych w różnych krajach oraz porozmawiali o wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi. W trakcie mijającej dwuletniej kadencji Komitetu Młodych PERC 2014 – 2015 związkowcy brali udział w konferencjach, szkoleniach, czy warsztatach.. Powstała również broszura zapoznająca młodych ze związkami zawodymi i prezentująca najlepsze praktyki z 14 krajów w zakresie organizacji happeningów, akcji, prowadzenia edukacji i reprezentowania interesów młodych pracowników. Jej treść była przedmiotem prezentacji i dyskusji w trakcie konferencji. Praktyką bezpośrednio organizowaną przez PERC są akademie organizowania się dla młodych aktywistów związkowych, w trakcie których poznają techniki i metody mobilizacji oraz prowadzenia kampanii w sprawach pracowniczych.

W trakcie konferencji rozmawiano o praktykach organizowania się w poszczególnych krajach. Na Litwie młodzi zwiazkowcy z sektora budowlanego przeprowadzili akcję mającą na celu promowanie pracy w sektorze budowlanym. W ramach przedsięwzięcia odwiedzili dwanaście szkół, a uczniowie z najaktywniejszych placówek wzięli udział w obozach regionalnych. Większość z nich została później członkami związku zawodowego prowadzącego akcję. Z kolei słoweńska młodzież utworzyła swój własny związek, afiliowany przy centrali zwiazkowej, zrzeszający uczniów, studentów i młodych bezrobotnych, dzięki któremu młodzi zabierają głos ws. dotyczących ich polityk publicznych, a także przy pomocy którego zaangażowali się w kampanię na rzecz zniesienia bezpłatnych staży w sektorze publicznym. Bułgarzy natomiast utworzyli w Internecie stronę „Moja Pierwsza Praca” i prowadzili kampanię wśród maturzystów na temat pracy i praw socjalnych. Przygotowali również ulotki, dzięki którym młodzi mieli wiedzieć, jaki się zachować przed rozpoczęciem pracy, jakie dokumenty są im potrzebne, jakie informacje powinni otrzymać od pracodawcy i jakie prawa im przysługują. W podobnym kierunku poszli Węgrzy, którzy przygotowali podręcznik dla uczniów szkół średnich obejmujący szeroką wiedzę i wskazówki dotyczące życia zawodowego, finansów i praw pracowniczych. Położyli również nacisk na wymagania, jakie są stawiane młodym w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Rosjanie dzięki współpracy z Federalną Agencją ds. Młodzieży wzięli udział w Międzynarodowym Forum Młodzieży. Wzięło w nim udział 20 000 młodych osób, dzięki czemu młodzi związkowcy mieli duże pole do popisu i promowania związków zawodowych.

W trakcie ateńskiej konferencji ciągle obecny był temat niepewnego i prekaryjnego zatrudnienia. Ten dotkliwy problem nie jest tylko bolączką Polek i Polaków. Spotykają się z nim pracownice i pracownicy z całej Europy i świata. Między innymi na ten temat dyskutowano w trakcie pracy w trzech podgrupach dot. odpowiednio ról, motywacji i zaangażowania młodych związkowców w związkach zawodowych; sposobów komunikacji i moblizacji oraz prowadzenia kampanii; sposobów przyciągnięcia młodych do związków zawodowych. Niestety w wielu krajach młodzi związkowcy mają duże problemy z przyciągnięciem młodych osób do związków zawodowych, średnia wieku w związkach wciąż jest wysoka, a związkowców jest mniej niż było wcześniej. Często też występują bariery i problemy w komunikacji między młodymi a starszymi pokoleniami, ale współpraca między pokoleniami poprawia się, a związki są coraz lepiej przygotowane do przyciągania młodych pracowników pracujących często w ciągłej niepewności jutra. Wspomniane wcześniej dobre praktyki, większa obecność w social media, postawienie na edukację i szkolenie młodych organizatorów związkowych, szukanie niekonwencjonalnych i ciekawych sposobów prowadzenia kampani – to jedne z pomysłów, które padały podczas spotkania. Maciej Łapski z Komisji OPZZ zaprezentował nasze działania, które wpisują się w najlepsze europejskie praktyki. Komisja Młodych OPZZ prowadzi kampanię „Masz prawo do godnej pracy!”, która jednocześnie zapoznaje młode osoby z podstawowymi prawami, jakie im przysługują w pracy, jak i też mówi o różnicach między umowami o pracę a „umowami śmieciowymi”. Jako KM OPZZ zachęcamy młodych, niezależnie od rodzaju zatrudnienia do organizowania się we wspólnej walce o nasze prawa. Także systematycznie są organizowane szkolenia poszerzające wiedzę młodych związkowców z zakresu zmian w prawie pracy i wspólne akcje terenowe promujące związki zawodowe. Ważne w działaniach Komisji Młodych OPZZ jest też formułowanie postulatów co do sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W tej sprawie m.in. odbyło się spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Również coraz bardziej jesteśmy obecni w mediach społecznościowych – nowych kanałach komunikacji z młodymi ludźmi.

Na koniec konferencji w Atenach wybrano nową 9-osobową reprezentację Komitetu Młodych PERC. Przewodniczącą na kadencję 2016 – 2017 została Marian Tanya z Mołdawii. Głównymi priorytetami Komitetu Młodych są m.in. edukacja młodych związkowców, budowanie podstaw pod skuteczną mobilizację i organizowanie młodych pracowników, a także poprawa komunikacji, walka z dyskryminacją i bezrobociem wśród młodych ludzi.