Spółka z o.o. – charakterystyka i rejestracja krok po kroku

Spółka z o.o. – charakterystyka i rejestracja krok po kroku

4 grudnia 2019 0 przez Redakcja

Spółka z o. o. to jedna z najbardziej popularnych form prawnych dla przedsiębiorców. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. to przede wszystkim brak konieczności opłacania składek ZUS, niski kapitał zakładowy czy odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ograniczona do wysokości kapitału zakładowego. Oto inne kwestie związane z zagadnieniem jakim jest rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Spółka z o. o. – charakterystyka

Spółka z o. o. to (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Stanowi rodzaj spółki kapitałowej wchodzącej w zakres spółek prawa handlowego. Według danych GUS jest drugą najczęściej wybierana jako forma prawna działalności gospodarczej w Polsce (tuż po tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej dla osób fizycznych). Spółka z o. o. stanowi 12% wszystkich zarejestrowanych form działalności w kraju i cechuje ją ograniczona odpowiedzialność prawna w stosunku do innych podmiotów, co sugeruje już sama nazwa.

Spółkę z o. o. może prowadzić jedna osoba lub też wspólnicy. W praktyce za jednoosobową formą spółki przemawia kwestia rozdzielenia formalności przedsiębiorstwa oraz ewentualnej odpowiedzialności za straty i ryzyko finansowe. Wiele osób, które nie chcą ręczyć za firmę własnym majątkiem decyduje się na jednoosobowe powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o. o. ma osobną odpowiedzialność prawną, co oznacza, że w sytuacji zadłużenia, jej członkowie ponoszą odpowiedzialność finansową jedynie do poziomu wkładu finansowego wniesionego podczas rejestracji. Minimalna kwota takiego wkładu na etapie rejestrowania wynosi 5 tysięcy złotych. Jeśli spółka ogłosi upadłość i dojdzie do windykacji związanego z nią zadłużenia – wierzyciele zazwyczaj nie mają prawa do żądania zadośćuczynienia z majątku osobistego właścicieli spółki, co stanowi dla właścicieli formę zabezpieczenia.

2. Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet? – Rejestracja KROK PO KROKU

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne są dokumenty, w tym umowa spółki, która jest ważna podczas zakładania jej w formie nie jednoosobowej, ale licznej, czyli z jednym lub większą ilością wspólników. Niezbędny jest ponadto akt założycielski spółki z o.o. w sytuacji, gdy prowadzi się działalność samodzielnie. Aby dokumenty te nabrały mocy prawnej w każdej z opisywanych sytuacji niezbędny jest akt notarialny. Co istotne, można przekształcić np. prowadzoną do tej pory jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o. o.

Umowa spółki, jako jeden z głównych dokumentów podczas jej rejestrowania powinna zawierać szereg informacji, takich jak:

  • nazwa firmy;
  • adres fizyczny spółki z o. o.;
  • wielkość wniesionego kapitału zakładowego;
  • wartość i ilość udziałów dla każdego ze wspólników spółki;
  • oświadczenie w zakresie możliwości posiadania więcej niż jednego udziału w spółce z o. o.;
  • czas na jaki zostaje zawarta, jeśli jest on określony.

Wraz z podpisaniem umowy spółki z o. o. konieczne jest w okresie 6 miesięcy dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to okres karencji, który wymaga posługiwania się przez spółkę określeniem „w organizacji”. W tym okresie wiele spółek gromadzi też swój kapitał, tworzy zarząd i zobowiązania na przyszłość.

Co istotne, spółkę typu z o. o. można założyć w trybie przyśpieszonym s24 lub też tradycyjnie. Tryb przyśpieszony daje możliwość zarejestrowania spółki przez Internet, a w takiej sytuacji wszelkie dokumenty są tworzone w systemie. Dotyczy to: wniosku o rejestrację, umowy spółki i innych. W praktyce takie zakładania spółki znacząco obniża koszty ponoszone przez przedsiębiorcę i nie wymaga korzystania z pomocy np. notariusza. Niezbędne jest, jednak spełnienie kilku kryteriów, w tym posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie epuap. Wskazuje się, że rejestracja spółki w trybie s24 ma też swoje minusy – tj. dostęp tylko do uproszczonego wzoru umowy spółki z o. o. Nie ma też możliwości by w umowie znalazły się niestandardowe zapisy , a samo wprowadzanie zmian pociąga za sobą dodatkowe koszty i można je wprowadzać dopiero po zarejestrowaniu spółki.

3. Rejestracja spółki z o.o. przez biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe może pomóc klientom nie tylko w sprawach księgowych, ale również takich jak rejestracja spółek. Niekiedy odbywa się to w ramach podpisanej umowy o współpracy z danym biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości. Biuro oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych, a także samą rejestrację w formie przyśpieszonej. Pracownicy księgowości pomagają także w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów do zgłoszenia spółki z o. o. i jej zarejestrowaniu w formie tradycyjnej. Ponadto zajmują się zgłoszeniem spółki do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

W praktyce często zarejestrowanie spółki stanowi dla właścicieli firm spore wyzwanie, dlatego często decydują się na powierzenie tego księgowości, która po jej zakończeniu dba też o dalsza opiekę rachunkową i kwestie kadrowe oraz płacowe.

keep going