Trwający leasing – co warto o tym wiedzieć?

Trwający leasing – co warto o tym wiedzieć?

9 marca 2018 0 przez Redakcja

Użytkując samochód zakupiony w ramach oferty leasingowej, trzeba liczyć się z tym, że dokonanie wszelkich zmian i czynności w ramach podpisanej już umowy, może być niemożliwe.

To oznacza, że choć mamy samochód i możemy nim jeździć, nie możemy robić z nim wszystkiego, co byśmy chcieli. Do nas będzie należał dopiero w momencie, kiedy go całkiem spłacimy.

Czy istnieje podnajęcie leasingowanego auta innej firmie?

Zarówno podnajęcie, jak też użyczenie przedmiotu leasingu – w tym przypadku samochodu – innej firmie, wymaga przede wszystkim pisemnej zgody finansującego. Niestety nie dzieje się to za darmo.

Za tę zgodę leasingodawca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 200-300 zł lub innej, zależnie od momentu, w którym do tych zmian dochodzi. Kwoty z biegiem czasu się zmieniają. Jeżeli auto ma być wykorzystywane przez pracowników danej firmy, wówczas takiej zgody już nie potrzeba.

Czy w takim razie rodzina może jeździć tym samochodem?

Okazuje się, że członkowie rodziny mogą bez problemu używać leasingowany samochód i wówczas nie potrzeba już żadnej zgody leasingodawcy.

Czy istnieje możliwość zainstalowania gazu w leasingowanym aucie?

Leasingobiorca, osoba użytkująca samochód – przedmiot leasingu – może wykonać montaż instalacji gazowe, czy nawet haka, jeżeli jest taka potrzeba, ale wyłącznie za zgodą finansującego. Po wykonaniu danego montażu leasingobiorca musi udać się do stosownego urzędu, aby zgłosić tę sprawę i poprosić o wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Czy leasingowanym samochodem można wybrać się za granicę?

Istnieje możliwość zagranicznych podróży leasingowanym samochodem, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi mianowicie o to, że użytkownik tego pojazdu musi przede wszystkim wykupić polisę AutoCasco obejmującą te kraje, po których samochód ten będzie się poruszał. Czasem trzeba uzyskać zgodę na piśmie, która upoważnia do użytkowania auta poza terytorium Polski.

Czy istnieje możliwość dokonania tuningu leasingowanego samochodu?

Zazwyczaj już w zapisach umowy leasingowej uwzględnia się informację, która wskazuje na to, że wszelkie przeróbki leasingowanego samochodu są możliwe, ale tylko po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia. Często jednak użytkujący poddają swoje auta przeróbkom i modyfikacjom bez pytania o jakąkolwiek zgodę.

Trwająca umowa leasingu wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu w ramach umowy leasingowej, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie do końca jego własnością, a własnością podmiotu finansującego. Dlatego to, gdzie samochód ten będzie się poruszał, jakie modyfikacje zostaną wykonane, kto będzie nim jeździł i wiele innych szczegółów, zależy w głównej mierze od finansującego.

To ten podmiot trzeba o wszystko pytać. Dopiero gdy auto zostanie w pełni spłacone, będzie można zyskać pełną zdolność do zarządzania pojazdem i decydowania o jego dalszym losie. Dlatego firmy, które chciałyby od samego początku mieć pełną kontrolę nad swoim nowym samochodem, powinny poważnie zastanowić się, czy leasing jest dla nich odpowiednią ofertą.