Windykacja na koszt dłużnika – na czym polega?

Windykacja na koszt dłużnika – na czym polega?

1 lutego 2021 0 przez Redakcja

Spóźnienia w spłacie należności są bardzo często spotykane w polskich firmach. Powoduje to efekt domina – firma, która czeka na otrzymanie płatności, może sama nie być w stanie opłacić faktur wobec swoich kontrahentów, u których również powstanie z tego względu zator finansowy.

Jest to niewątpliwie bardzo kłopotliwa sytuacja, która, szczególnie w przypadku należności opiewających na wysoką kwotę, może poważnie zagrozić płynności finansowej firmy. Często nie obejdzie się ze skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy. Warto jednak wiedzieć, że część kosztów windykacji można odzyskać w ramach specjalnej rekompensaty.

Na czym polega windykacja opłacana przez dłużnika?

Omawiana windykacja na koszt dłużnika polega na możliwości odzyskania przez wierzyciela zwrotu części kosztów związanych ze staraniami o odzyskanie swojej należności. Wysokość należnej rekompensaty jest zależna od wysokości długu. W przypadku długu do 5000 złotych, stosuje się rekompensatę w wysokości 40 euro, przy długach wynoszących między 5000 a 50 000 złotych – 70 euro, a przy jeszcze większych 100 euro.

Swego czasu kwota rekompensaty wynosiła 40 euro dla wszystkich długów, niezależnie od ich wysokości, ale zostało to zmodyfikowane, jako że większe należności wiążą się często z większymi kosztami ich odzyskiwania. Należy natomiast podkreślić, że rekompensata ta jest należna tylko w przypadku, kiedy obie strony transakcji są przedsiębiorcami, nie można więc naliczyć jej, kiedy dłużnikiem jest osoba prywatna. Co więcej, firma będąca dłużnikiem musi być zarejestrowana w Polsce.

Jak przebiega windykacja należności?

Korzystając z okazji, zdecydowanie warto wyjaśnić, jak dokładnie przebiega zazwyczaj proces odzyskiwania należności i jakie mogą wiązać się z nim koszty. Zazwyczaj w pierwszej kolejności podejmowane są kroki w celu polubownego załatwienia sprawy.

Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na samodzielną windykację, ale bardzo pomocna może okazać się specjalistyczna firma windykacyjna. Dzięki skorzystaniu z jej usług oszczędzimy czas własnych pracowników, a dodatkowo jej działania będą prawdopodobnie bardziej skuteczne, z uwagi na doświadczenie i wypracowane na przestrzeni lat procesy, przynoszące optymalne rezultaty.

Wśród polubownych metod odzyskiwania długów można wymienić między innymi wysyłanie wiadomości tekstowych, a także tradycyjnych listów oraz wiadomości e-mail. Często przeprowadzane są też rozmowy telefoniczne z dłużnikiem, niekiedy dochodzi też do wizyt terenowych. Wszystkie z tych działań są zgodne z prawem i w wielu przypadkach pozwalają dojść do porozumienia i odzyskać swoją należność.

Jeśli jednak metody polubowne nie okażą się skuteczne, kolejnym krokiem są działania sądowo-egzekucyjne. W przypadku, kiedy uda się doprowadzić do egzekucji komorniczej, możliwe jest ściąganie zadłużenia między innymi z ruchomości i nieruchomości dłużnika bez jego zgody. Profesjonalni windykatorzy mogą pomóc między innymi w wyborze trybu postępowania, mogą się również zająć reprezentowaniem wierzyciela przed sądem.