Czy rolnicy mogą starać się o dopłaty?

Czy rolnicy mogą starać się o dopłaty?

21 lipca 2022 0 przez Redakcja

Proces pozyskiwania dopłat unijnych związany jest z dopasowaniem dokumentacji a także koncepcji gospodarstwa do licznych wymogów administracyjnych narzuconych przez unijne instytucje. Mimo tego polscy rolnicy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości i coraz chętniej starają się o dopłaty.

Dopłaty ? ważny element strategiczny

Z roku na rok coraz więcej rolników przygotowuje poprawne wnioski o uzyskanie dopłat z funduszy unijnych. Wszyscy z niecierpliwością śledzą informacje na temat wielkości środków z Unii Europejskiej, które mają zostać przeznaczone na rozwój i modernizację polskiego rolnictwa. To jak wiele udało się osiągnąć dzięki tym funduszom widać niemal na każdym kroku ? wystarczy wyjechać na polską wieś. Zmieniała się charakterystyka gospodarstw. Zajmują one coraz większe areały a uprawy są coraz bardziej wyspecjalizowane, nakierowane na osiąganie największych zysków w ramach określonej strategii. Bardzo widoczne jest również zmodernizowanie parku maszynowego. Za unijne środki rolnicy kupują bowiem specjalistyczny sprzęt, który pozwala na osiągania wysokich norm wydajnościowych. W planowaniu budżetu gospodarstwa rolnicy coraz częściej uwzględniają, jako główny jego składnik, fundusze uzyskane dzięki dopłatom z Unii Europejskiej.

Coraz większa świadomość rolników

Wszystkie te zmiany nie byłyby możliwe dzięki akcjom informacyjnym i zmianie mentalności polskich rolników. Nie boją się już sięgać po unijne fundusze, wiedza, że jest to realne i może znacznie pomóc w prowadzeniu gospodarstwa. Polskie rolnictwo, a właściwe jego produkty są bardzo cenione na całym świecie. Bardzo duża część plonów jest eksportowana do innych krajów Europy. Nasi rolnicy stali się świadomi, zaczęli inaczej patrzeć na sposób prowadzenia gospodarstwa. Śledzą nowinki techniczne, informacje na temat środków ochrony roślin, strategii upraw a także mają dużą świadomość w zakresie praw i możliwości jakie stworzyło im przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zatem wszelkie informacje na temat dopłat z UE są w Polsce bardzo ważnym tematem.