Czym są surowce naturalne i co musisz o nich wiedzieć?

Czym są surowce naturalne i co musisz o nich wiedzieć?

8 lutego 2023 0 przez Redakcja

Ziemia składa się z różnych skał, a jak wszyscy wiemy, skały to grupa naturalnych minerałów. Ludzie od wieków wydobywają surowce mineralne do różnych celów. Stały się podstawą rozwoju przemysłu i postępu technologicznego. Bez nich współczesne życie byłoby niemożliwe. Co warto wiedzieć o surowcach naturalnych?

Czym są surowce naturalne?

Surowce mineralne obejmują tzw. Zasoby nieodnawialne, zasoby, które ludzie zużywają szybciej, niż mogą zostać zregenerowane. Odnawialne źródła energii obejmują te zasoby naturalne, które są w ciągłym ruchu i mają krótkie cykle odnowy. Należą do nich woda, cykl deszczowy, woda czy odpowiednio pielęgnowana gleba. Zasoby mineralne to w zasadzie skały, które wydobywamy z ziemi lub z powierzchni. Wykorzystywane są w szerokim zakresie zastosowań: od przemysłu przetwórczego, przez energetykę, po materiały budowlane.

Dzielimy je na kilka podstawowych grup:

  • Surowce energetyczne: są to paliwa, a mianowicie głównie węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny:
  • surowce metalowe: wszystkie rodzaje rud: żelaza, miedzi, cynku i aluminium,
  • surowce chemiczne: siarka, sól kamienna, potaż, kamień surowce: piasek, żwir, granit, wapień, gips.

Do najcenniejszych minerałów na Ziemi należą tzw. kamienie jubilerskie. Są rzadkie w przyrodzie i często mają znaczenie polityczne i gospodarcze. Należą do nich: złoto, srebro, platyna, diamenty, szmaragdy. Ludzie wydobywali przemysłowo tylko tam, gdzie pożądane minerały są skoncentrowane w wysokich stężeniach i gdzie ich dostępność jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Jeśli wszystkie powyższe wymagania są spełnione, mamy do czynienia z kaucją.

Jak wydobywa się surowce?

Sposób pozyskiwania surowców jest ściśle powiązany z rozwojem technologii. Czasami rozwój jest możliwy dzięki rozwojowi nowych urządzeń i technologii, a czasami nowe wynalazki powstają po prostu na potrzeby górnictwa. W czasach prehistorycznych surowce mineralne pozyskiwano poprzez wydobywanie z powierzchni, wycinanie lub kopanie małych dołów w podłożu skalnym. Z czasem wyczerpanie nagromadzeń lub pogoń za nowymi wymusiły kopanie coraz głębiej: powstały łomy, pierwsze szyby, a później płytkie kopalnie podziemne. Kopalnie krzemienia na Krzemionkach Opatowskich to jedne z najstarszych pozostałości górniczych w Polsce. Pochodzą sprzed 5000 lat. rok. Kopalnie posiadają łącznie około 1200 szybów o głębokości od 4 do 10 metrów. Pozyskane z nich surowce transportowane są szlakami handlowymi do miejsc oddalonych o setki, a nawet tysiące kilometrów.

Surowce naturalne w Polsce

Polska to kraj o bogatych surowcach mineralnych i bogatych tradycjach górniczych. W ostatnich latach wykazano, że oprócz klasycznych surowców, takich jak węgiel kamienny, możemy mieć dodatkowe atuty surowcowe w postaci ropy i gazu w łupkach czy złożach zamkniętych. Zapewniamy aktualny przegląd najważniejszych surowców mineralnych dostępnych w Polsce.
węgiel. W 2012 roku, według danych Państwowego Instytutu Geologii, zasoby węgla kamiennego w Polsce wynosiły 48,2 mld ton, a ilość wydobywalna 71,33 mln ton. Ta ilość sprawia, że węgiel kamienny jest głównym źródłem energii w Polsce. Siarka. Polska posiada największe na świecie naturalne zasoby siarki. W 2012 r. naturalne zasoby siarki w Polsce oszacowano na 511 mln ton, z czego wydobyto 702 tys. ton. Złoto wydobywano w Polsce już we wczesnym średniowieczu. Obecnie ruda ta wydobywana jest wyłącznie ze złóż miedziowo-srebrowych zlokalizowanych w premonoklinie Sudeidy. Złoto jest odzyskiwane przez przetwarzanie rudy siarczkowej. W 2019 r. KGHM odzyskał w ten sposób 674 kg złota.