Pożyczka płynnościowa – czym jest i kto może się o nią ubiegać?

Pożyczka płynnościowa – czym jest i kto może się o nią ubiegać?

22 grudnia 2023 0 przez Redaktorka Katarzyna

Pożyczka płynnościowa jest specyficznym rodzajem pożyczki niskooprocentowanej, która dofinansowywana jest ze środków unijnych. Jej adresatem są przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Na czym dokładnie polega?

Na czym polega pożyczka płynnościowa?

Pożyczka płynnościowa ma na celu wsparcie przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią Covid-19. Udzielania jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój przez podmioty współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki uzyskane w ramach pożyczki płynnościowej przedsiębiorcy przeznaczyć mogą m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy, a także na zapewnienie jej płynności finansowej. Co ważne, jest to pożyczka nieoprocentowana.

Kto może wnioskować o pożyczkę płynnościową?

O udzielenie pożyczki płynnościowej starać mogą się zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem jej otrzymania jest pogorszenie się sytuacji finansowej firmy w roku 2020 w wyniku pandemii koronawirusa. Istotne, aby przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019 r. Dodatkowo firma nie może być wykluczona z dostępu do środków publicznych. Co ważne, nie ma tu znaczenia, w jakiej branży przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. Maksymalna wysokość pożyczki to 25% rocznego obrotu firmy w 2019 roku lub dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń.

Na jakich warunkach udzielania jest pożyczka płynnościowa i na co można ją przeznaczyć?

Dużą zaletą pożyczki płynnościowej jest fakt, że warunki jej uzyskania nie są trudne do spełnienia. Przede wszystkim nie jest tu wymagany wkład własny. Okres spłaty pożyczki wynosić może aż do 72 miesięcy, a okres karencji do 6 miesięcy. Poza tym w przypadku pożyczki płynnościowej obowiązują także wakacje kredytowe do 2 miesięcy. Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową? Pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć można na opłacenie wynagrodzeń pracowników (w tym składek ZUS) oraz na zapłacenie naliczonych podatków. Pokryć można również koszty personelu pracującego na terenie firmy, który formalnie znajduje się na liście płac podwykonawców. Poza tym pożyczka płynnościowa przeznaczona może być na pokrycie zaległych faktur i kosztów użytkowania budynków oraz na zakup towarów niezbędnych do prowadzenia działalności. Możliwe jest także pokrycie zobowiązań oraz wydatków na dzień 1 lutego 2020 roku.

Jak wnioskować o pożyczkę płynnościową?

Przedsiębiorca chcący uzyskać pożyczkę płynnościową zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w instytucji mającej podpisaną na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR. Lista takich instytucji dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.