Wspólnie wspieramy oświatę w PIT 2020! Baza wiedzy o uldze na oświatę

Wspólnie wspieramy oświatę w PIT 2020! Baza wiedzy o uldze na oświatę

27 października 2019 0 przez Redakcja

Większość podatników jest rodzicami, ma już dzieci lub w przyszłości planuje je mieć. Jednym z bardzo ważnych elementów wychowania młodego człowieka jest szkoła. Niestety dużo mówi się o tym, że polskie placówki edukacyjne są źle wyposażone, nie mają funduszy na remonty, czy nowoczesne rozwiązania potrzebne do nauki. Co roku toczy się ożywiona dyskusja, czy w budżecie rocznym państwa znajdą się dodatkowe środki na oświatę. Ustawodawca wpadł więc na dość przewrotny pomysł – skoro nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie zapotrzebowania szkół, to zachęci podatników żeby do tego „interesu się dołożyli”. Tak powstała idea stworzenia ulg podatkowych na oświatę w PIT za 2019 rok. W przypadku tworzenia takiego programu oczywiście ustalono jednak określone warunki i kryteria, które zakreślają ramy programowe działania.

Spersonalizowanie darowizn do określonych placówek

W pierwszej kolejności ustawodawca przeprowadził badania rynkowe i stwierdził, jakiej pomocy najbardziej potrzeba i w jakich placówkach. Postanowił, że należy wspierać kształcenie zawodowe w publicznych szkołach prowadzących takie kształcenie zawodowe lub innych kwalifikujących się publicznych placówkach i centrach. Ustawodawca zwrócił więc uwagę przede wszystkim na konieczność rozwoju i pomocy szkół artystycznych, pięcioletnich techników, dwu i trzyletnich szkół branżowych, szkół policealnych oraz innych placówek kształcenia praktycznego i zawodowego. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku, który zgłasza braki w ilości pracowników i specjalistów.
pit za 2019

Rodzaj darowizn – darowizny w naturze (przedmiot)

Ponownie broniąc się przed ewentualnymi nieprawidłowościami, ustawodawca określił przedmioty darowizny jako tak zwaną darowiznę w naturze. Ulga podatkowa nie dotyczy darowizn pieniężnych. Podatnik będzie mógł skorzystać z niej, jeżeli przekaże materiały dydaktyczne lub środki trwałe. W tej materii dodatkowo przepisy regulują, że muszą to być materiały / środki kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż 12 lat. W przypadku jeżeli podatnik ma określoną pulę pieniężną, którą chciałby przeznaczyć na wspieranie oświaty, a następnie skorzystać z ulgi na oświatę w PIT 2020, rekomendowanym rozwiązaniem jest po prostu samodzielny zakup takich materiałów dydaktycznych lub środków trwałych i przekazanie ich do odpowiedniej publicznej placówki.

Rodzaje podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi (podmiot)

Program ulgi na cele oświatowe miał w swoim podstawowym założeniu łączyć oświatę z biznesem tak, aby na rynku pojawiali się wykształceni i praktycznie przygotowani do pracy ludzie, a nie tylko teoretycy, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Stąd ustawodawca postanowił, że o rodzajach darowizn, materiałów dydaktycznych i materiałów trwałych mają decydować właśnie przedsiębiorcy. Nie chodzi tutaj jednak o wielkie firmy prowadzone w formie spółek, ale podmioty najmniejsze, najczęściej z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tak ustawa została skierowana do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Mogą to być osoby rozliczające się zarówno na zasadach ogólnych, liniowo jak i ryczałtem.

Sposoby i zasady rozliczenia ulg

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ulga nie przenosi się na kolejne lata. Dlatego jeżeli podatnik dokonał odpowiednich zakupów w 2019 roku, powinien rozliczyć je w PIT za 2019 – albowiem w przyszłym roku nie będzie mógł już tego dokonać.

Podobnie jak w przypadku większości innych ulg podatkowych, jej działanie polega na tym, że podatnik samodzielnie dokuje wydatków, a następnie w określony sposób będzie mógł rozliczyć je w swoim PIT, np. PIT 2020 i w ten sposób zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe wobec państwa. W zakresie kwoty odliczenia ustawodawca określił, że możliwe jest odliczenie całej wartości faktycznie przekazanej darowizny, jednak do ustalonego ustawowo limitu maksymalnego.

Ze względu na konkretnie oznaczony przez ustawodawcę krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z ulgi można określić, że ulga będzie możliwa do rozliczenia na konkretnych formularzach podatkowych PIT za 2019 i będą to najczęściej PIT-36, PIT-36L.

Limity maksymalne odliczenia

Obecnie dla PIT za 2019 rok ustalono go na poziomie nie więcej niż 6 % dochodu / przychodu danego podatnika. Należy również pamiętać, że jest to limit wspólny na praktycznie wszystkie darowizny (czyli te na cele kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa, pożytku publicznego itp.).

Praktyczne wskazówki – dokumentacja darowizny

W praktyce wprowadzenia nowej ulgi należy pamiętać, że bezpieczne skorzystanie z tego rodzaju preferencji powinno obejmować nie tylko działania podatnika w pełni zgodne z prawem, ale również stworzenie odpowiedniej dokumentacji to potwierdzającej. Dlatego, rekomendowanym rozwiązaniem jest:

  1. W każdym wypadku stworzenie odpowiedniego dokumentu darowizny pomiędzy darczyńcą oraz obdarowanym, jasno wskazującego datę dokonania darowizny, jej przedmiot oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu;
  2. W celu udowodnienia wartości darowizny warto, aby darczyńca odpowiednio przechował dokumenty (dowody) zakupu tych przedmiotów lub inny dokument potwierdzający ich wartość, w przypadku przedmiotów używanych należy uwzględnić ich stan.