Zwrot podatku 2022. Ile się czeka na przelew z urzędu skarbowego?

Zwrot podatku 2022. Ile się czeka na przelew z urzędu skarbowego?

4 marca 2023 0 przez Redakcja

Rozliczenia roczne, choć nieprzyjemne, to obowiązek każdego podatnika. W związku z tym każdy podatnik, któremu podlega fiskus, ma obowiązek zapłaty w terminie. Niekiedy zwrot podatku VAT lub podatku dochodowego może nastąpić, gdy wartość zapłaconego zobowiązania jest większa niż wartość wygenerowana przez zobowiązanie. Sprawdź czas oczekiwania na zwrot podatku!

Czy sposób złożenia deklaracji ma wpływ na termin zwrotu?

Teoretycznie rozliczenie deklaracji składanych przez Internet powinno przebiegać szybciej. Jednak tak naprawdę wszystko zależy od mocy obliczeniowej danego biura. Żaden urzędnik skarbowy nie powie, jaki jest przeciętny czas oczekiwania na zwrot podatku – nie jest w stanie powiedzieć, czy podatnicy otrzymają zwrot w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia zeznania, czy w ustawowym terminie (tj. ). Przyjmuje się jednak, że oświadczenia składane drogą elektroniczną rozliczają się szybciej niż oświadczenia składane osobiście w urzędzie.

Monitorowanie stanu przetwarzania deklaracji PIT

Portal podatkowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów pomaga oszacować, kiedy zostanie zwrócony nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprócz najważniejszej funkcji, jaką jest możliwość rozliczania i składania deklaracji, pozwala określić, jakie czynności podjął urząd skarbowy w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za konkretnego podatnika. Dzięki temu możesz oszacować, jak długo będziesz musiał czekać na zapłatę nadpłaconego podatku. Podzielony na trzy etapy: Urząd skarbowy otrzymał prawidłowo sporządzone zeznanie podatkowe: oznacza to, że zostało wysłane do urzędu skarbowego i czeka na rozpatrzenie przez urzędników.
Likwidacja idzie do likwidacji: Organy podatkowe prowadzą postępowanie likwidacyjne, więc można się spodziewać, że nadpłacony PIT również zostanie wkrótce zwrócony.
Urząd skarbowy rozliczył podatek, a nadpłata trafiła na konto podatnika.

Ile czasu na zwrot podatku?

  1. Organy podatkowe są zobowiązane do rozpatrzenia i weryfikacji deklaracji PIT w ciągu maksymalnie 3 miesięcy (90 dni). Jednak zwykle dzieje się to wcześniej. Na terminy mogą wpływać różne okoliczności. Data złożenia oświadczenia jest najważniejsza przy ustalaniu terminu zwrotu nadpłaty. Zgłoszenie elektroniczne znacznie przyspiesza zwrot podatku. Podatnicy otrzymują zapłatę w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. Jeśli oświadczenie zostanie złożone przed 15 lutego 2022 r., będzie ono liczone dopiero od tego dnia, a 45-dniowy okres rozpoczyna się 15 lutego 2023 roku. Przykładowo, jeśli podatnik złoży zeznanie roczne 15 marca 2023 r., zwrot nadpłaconego podatku nastąpi najpóźniej na początku maja, a w przypadku złożenia elektronicznego, zwrot nadpłaconego podatku nastąpi do połowy czerwca do godz. najnowszy. tradycyjna forma.

Od czego zależy nadpłata podatku ?

Zwrot podatku to najszczęśliwszy moment w rocznym rozliczeniu podatkowym. Czasami okazuje się, że możemy osiągnąć wyższe zyski niż zakładaliśmy. Wyjaśnienia należy szukać w klauzuli: W art. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę podatku uważa się nadpłatę podatku albo kwotę nienależycie pobraną od płatnika albo kwotę przewyższającą należność.
Nadpłata może powstać również wtedy, gdy zobowiązanie jest spłacane przez osobę trzecią lub spadkobiercę. Jeżeli podatnik stwierdzi, że nadpłacił, musi złożyć wniosek o zwrot podatku, określając wysokość nadpłaty i złożyć w urzędzie skarbowym skorygowane zeznanie podatkowe. Nadpłaty mogą być również przenoszone na bieżące lub przyszłe zobowiązania podatkowe.