Do kiedy można palić węglem?

Do kiedy można palić węglem?

16 lutego 2023 0 przez Redakcja

Węgiel, drewno oraz produkty poboczne i różne postaci tych materiałów stanowiły do tej pory główne źródło ogrzewania w naszych domach. Jednakże liczne badania dowiodły, że palenie węglem stanowi jeden z głównych winowajców smogu, który niesie za sobą niekorzystne skutki dla środowiska iż zdrowia organizmów.

Problem palenia węglem w Polsce

Pomimo licznych programów wspierających wymianę źródeł ogrzewania starego typu na nowe, ekonomiczniejsze i bardziej przyjazne środowisku, ciągle wiele gospodarstw domowych pozostało przy tradycyjnych metodach ogrzewania- ich liczba oscyluje nadal na poziomie 5 milionów. Pomimo, iż palenie węglem:

 • jest czasochłonne,
 • wymaga nadzorowania paleniska i stałego uzupełniania materiału palnego (który zajmuje również spora przestrzeń),
 • jest wysoce szkodliwe dla środowiska z uwagi na emisje dużych ilości dwutlenku węgla oraz substancji ubocznych procesu spalania,
 • w wyniku spalania dochodzi do powstania resztek po spalaniu- popiołu- który należy odpowiednio zutylizować,
 • powoduje powstawanie smogu- szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów zawieszonych w powietrzu substancji i pyłów, osadzających się w drogach oddechowych (badania ekspertów wykazują, że palenie węglem w piecach starego typu jest odpowiedzialne za ponad 80% smogu)

niskie koszty opału oraz niewielka cena samej instalacji i jej utrzymania powodują, że- szczególnie starsze pokolenie- Polaków nie jest skore do modernizacji swojego systemu grzewczego.

Regulacje prawne w sprawie sposobów ogrzewania

Unormowania unijne, wiążące wszystkie kraje Unii Europejskiej, bardzo restrykcyjnie podchodzą do tematyki ochrony środowiska- ma to odzwierciedlenie również w polskich przepisach prawnych. Aby spełnić wysoko ustawione normy europejskie oraz, jednocześnie, zdecydowanie poprawić jakość życia społeczeństwa polskiego, należało wprowadzić szereg rozwiązań prawnych, w tym

 • programy promujące rozwiązania pro środowiskowe oraz
 • unormowania sankcjonujące działania wbrew przepisom ochrony środowiska,

które z jednej strony maja w sposób pozytywny zachęcić do rezygnacji z ogrzewania węglowego na rzecz dotowanych pozostałych źródeł ogrzewania, z drugiej zaś strony- maja odwodzić od dalszego korzystania z tzw. kopciuchów- przez wprowadzenie zakazów użytkowania pieców węglowych oraz wysokie kary finansowe za działania wbrew przepisom.

Dlatego tez od 27 kwietnia 2001 roku istnieje możliwość wprowadzania miejscowych regulacji dotyczących rodzajów i jakości materiałów, jakie mogą być używane do ogrzewania, w tym możliwość określenia, do kiedy można palić węglem. Dodatkowo, w skali ogólnopolskiej, wyznaczono graniczne daty usunięcia węgla jako paliwa opałowego:

 • dla obszarów miejskich na 2030 rok, a
 • dla obszarów wiejskich- na rok 2040.

Terminy wprowadzania zmian- do kiedy można palić węglem?

Ustalone w Krajowy programie Ochrony Powietrza daty graniczne dla wyżej wymienionych obszarów są bezwzględnie wiążące jak docelowe, nie ma natomiast żadnych przeszkód, aby lokalne władze nie wprowadziły całkowitego zakazu używania pieców zasilanych węglem dużo wcześniej. Wiele rejonów już dziś ustanowiło dużo wcześniejsze daty graniczne, mówiące o tym, do kiedy można palić węglem, wiele z nich postanowiło rozpocząć od okresów przejściowych- wprowadzając np. zakazy użytkowana pieców zasilanych węglem produkowanych przed określonym terminem. Wcześniejsze terminy, określające do kiedy można palić węglem ustanowiły m. in.:

 • miasto Kraków- 1 wrzesień 2019,
 • województwo podkarpackie i śląskie- 1 styczeń 2022,
 • województwo łódzkie, mazowieckie i małopolskie- 1 styczeń 2023,
 • województwo świętokrzyskie- 1 lipiec 2023.