Ile wynosi podatek od darowizny?

Ile wynosi podatek od darowizny?

30 lipca 2023 0 przez Redakcja

Ile wynosi podatek od darowizny?

Otrzymanie mieszkania od rodziców, pieniędzy, wartościowych przedmiotów – wszystko to może wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku i/lub zgłoszenia faktu darowizny do urzędu skarbowego. Sprawdź, ile wynosi podatek od darowizny i jak go obliczyć!

Czym jest darowizna?

Jak wskazuje art. 888 Kodeksu cywilnego, darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. W praktyce oznacza to więc, że darczyńca przekazuje coś drugiej osobie. To mogą być:

  • pieniądze,
  • nieruchomość, 
  • biżuteria,
  • sprzęt elektroniczny,
  • prawo do lokalu.

Co więcej, jako darowiznę można potraktować nawet umorzenie jakiegoś zobowiązania. Przykładowo, jeśli babcia pożycza swojemu wnukowi określoną ilość pieniędzy, jednak po czasie, za obopólną zgodą decydują, że wnuk nie będzie musiał oddawać pieniędzy z określonych przyczyn – jest to traktowane jako darowizna. Podobnie jest w przypadku prezentów na święta, ślub, bierzmowanie, czy pierwszą Komunię.

Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 roku dokładnie reguluje podatek od darowizny. Kwota wolna od podatku uzależniona jest głównie stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowaną. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, ile wynosi podatek od darowizny, zapoznaj się z trzema grupami podatkowymi:

  • grupa 1 – to m.in. małżonkowie, teściowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć – w tym wypadku kwota wolna od podatku wynosi 10 434 zł,
  • grupa 2 – to m.in. zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków – w tym wypadku kwota wolna od podatku wynosi 7 878 zł,
  • grupa 3 – to pozostałe osoby, które nie zaliczają się do pozostałych grup, zatem przede wszystkim osoby niespokrewnione – 5 308 zł.

Jeśli zostanie więc przekroczona kwota wolna od podatku – zachodzi konieczność jego zapłaty. Jeśli kwoty te nie zostały przekroczone, nie trzeba ani płacić podatku, ani zgłaszać urzędowi faktu otrzymania takiej darowizny.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Wysokość podatku również zależy od grupy podatkowej. W przypadku grupy pierwszej, jeśli darowizna wynosi do 11 128 zł – podatek wynosi 3% tej kwoty. Jeśli darowizna wynosi od 11 128 do 22 256 zł – podatek wynosi 330,90 zł oraz 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł. Z kolei jeśli darowizna lub jej wartość wynosi powyżej 22 256 zł – podatek wynosi 890,30 zł i 7% od nadwyżki powyżej 22 256 zł.

W przypadku drugiej grupy podatkowej, jeśli darowizna wynosi do 11 128 zł – podatek to 7% od tej kwoty. Jeśli wysokość darowizny mieści się w przedziela 11 128-22 256 zł – podatek wynosi 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł. W przypadku darowizny większej niż 22 256 zł – podatek wynosi 1780,6 zł i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Trzecia grupa podatkowa zapłaci podatek w wysokości 12% w przypadku darowizny do 11 128 zł. Jeśli wartość darowizny mieści się w przedziale 11 128-22 256 zł – darowizna wynosi 1335,4 zł oraz 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł. W przypadku darowizny większej niż 22 256 zł, trzecia grupa podatkowa zapłaci 3115,9 zł podatku oraz 20% od nadwyżki powyżej 22 256 zł.

Jak widzisz, przy obliczeniu wysokości podatku od darowizny należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Choć przy upominkach ze strony najbliższej rodziny podatek ten nie jest wcale wysoki, to przy otrzymaniu nieruchomości należy liczyć się z naprawdę sporym wydatkiem.