Leasing sposobem na ciężkie czasy

Leasing sposobem na ciężkie czasy

29 sierpnia 2017 0 przez Redakcja Finanse.net.pl

Niestabilna sytuacja ekonomiczna zarówno na rynku krajowym jak i w ogóle w odniesieniu do gospodarek wielu państw świata sprawia, iż przedsiębiorcy coraz uważniej przyglądają się alternatywnym sposobom finansowania działalności szukając oszczędności niemalże na każdym polu, od inwestycji po koszty administracyjne.

Czasy prosperity niestety minęły, przynajmniej dla większości podmiotów i trudno wskazać jednoznaczny termin kiedy ponownie wrócą bowiem w chwili obecnej dominuje wyraźnie polityka zaciskania pasa i jest to tendencja ogólnoświatowa. W takich okolicznościach kreatywne podejście do sposobów finansowania inwestycji – bez których przecież nie da się myśleć o rozwoju – jest niemalże na wagę złota.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy coraz chętnie spoglądają na rozwiązania, dzięki którym można w procesie inwestycyjnym ograniczyć do minimum wkład własny bez jednoczesnego spadku jakości danej inwestycji. W założenia te bardzo dobrze wpisuje się leasing i nie bez powodu staje się on w chwili obecnej jednym z wiodących kroków podejmowanych na rzecz finansowania inwestycji przy zachowaniu rozważnej polityki rozchodów poszczególnych przedsiębiorstw.

Leasing staje się bowiem rozwiązaniem optymalnym na ciężkie czasy, pozwala sprostać wymogom wolnego rynku – gdzie aby przetrwać trzeba ciągle dążyć do rozwoju, inwestować, poszerzać ofertę gdyż konkurencja nie śpi i w każdej chwili może wykorzystać moment kryzysu, minimalny nawet błąd w strategii danej firmy, a o taki w obecnych realiach wcale nie trudno.

Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę wzrost zainteresowania leasingiem wśród przedsiębiorców wydaje się bez wątpienia zjawiskiem zrozumiałym i dopóki sytuacja gospodarcza na światowych rynkach się nie poprawi, dopóty tego typu rozwiązania będą cieszyć się rosnącą popularnością.

Co za tym przemawia?

Przede wszystkim zalety samego leasingu. Przy minimalnym wkładzie własnym zyskujemy możliwość użytkowania danego dobra na określony w umowie czas w sposób zgodny z celami firmy, a zatem nie różniący się w zasadzie od tego, w którym inwestycja byłaby finansowana w całości ze środków własnych danego przedsiębiorstwa. I mimo, iż w czasie trwania leasingu prawo własności leży nadal po stronie leasingodawcy to z biznesowego punktu widzenia nie ma większego znaczenia bowiem leasingobiorcy zależy przede wszystkim na samym przedmiocie leasingu, z którego użytkowania czerpie określone zyski zgodnie z profilem prowadzonej działalności.

W zamian zyskuje z kolei obniżenie kosztów inwestycji do relatywnie niewielkich (w stosunku do kosztów zakupu danego dobra na własność po cenach rynkowych), miesięcznych rat – zwanych ratami leasingowymi.

To jest podstawowa korzyść leasingu, która sprawia, iż założone cele (konieczność inwestycji w nowy sprzęt, flotę pojazdów, itp.) zostają zrealizowane po minimalnych kosztach, akceptowalnych dla firmowego budżetu, który w czasach spowolnienia gospodarczego jest jak wiadomo bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju koszty związane z prowadzeniem działalności.

Leasing w tym przypadku to idealny kompromis miedzy potrzebą inwestycji a koniecznością oszczędności i rosnąca popularność tej formy finansowania inwestycji nie może w obecnych czasach dziwić bowiem jest zjawiskiem jak najbardziej zrozumiałym.