Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega?

Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega?

20 listopada 2020 0 przez Redakcja

Rozwód jest niezwykle trudnym przeżyciem – nie tylko pod względem czysto emocjonalnym, ale też formalnym i prawnym. Podczas przebiegu sprawy rozwodowej poruszane jest także wiele innych kwestii poza samym rozpadem małżeństwa.

Sytuacja komplikuje się, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a także, kiedy istnieje wspólny majątek do podziału. W tym artykule zajmiemy się właśnie kwestią podziału majątku po rozwodzie. Jak taki podział przebiega? Od czego zależy, która osoba otrzyma jaką część majątku? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można poniżej.

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie, jeśli strony są ze sobą zgodne?

Warto na początku wskazać, że majątkiem, który ulega podziałowi po rozwodzie, jest majątek wspólny. Wchodzą w niego tylko środki i mienie, w których posiadanie strony weszły już w trakcie trwania małżeństwa.

Są od tej reguły pewne wyjątki, na przykład majątkiem wspólnym nie jest darowizna lub spadek, które zostały przekazane konkretnie tylko jednemu z małżonków, nawet już w trakcie trwania małżeństwa. Stają się one majątkiem osobistym tej osoby, a nie majątkiem wspólnym.

Jeśli byli małżonkowie są ze sobą zgodni w kwestii tego, jakie składniki majątku (nieruchomości, pojazdy, gotówka) powinny przejść w posiadanie jednej strony, a jakie w posiadanie drugiej, sprawa jest stosunkowo prosta. Wystarczy udać się do notariusza i spisać odpowiednią umowę.

Nie będzie również dużego problemu z podziałem majątku, jeśli przed zawarciem małżeństwa spisano intercyzę, w ramach której każdy z małżonków po ślubie zachował jedynie swój majątek osobisty, a nie powstał majątek wspólny. W takim wypadku nie będzie potrzeby dokonywania podziału.

Jak można podzielić majątek po rozwodzie, jeśli nie da się dojść do porozumienia?

Zdarzają się takie rozwody, podczas których małżonkowie współpracują ze sobą, czy to dla dobra siebie nawzajem, czy dla dobra małoletnich dzieci i są w stanie dojść do kompromisu w sprawie podziału majątku, ale też na przykład alimentów czy opieki nad dziećmi.

Jeśli jednak nie mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie, a takim, gdzie między małżonkami występuje wyraźny konflikt i nie chcą oni dojść do porozumienia, sprawa staje się bardziej skomplikowana.

Konieczne będzie skierowanie jej do sądu, gdzie podział majątku zostanie rozstrzygnięty na podstawie różnego rodzaju zeznań, dokumentów oraz opinii biegłych. W niektórych sprawach może trwać to nawet kilka lat. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet, kiedy już podjęta zostanie decyzja, jest niemałe prawdopodobieństwo, że druga strona złoży apelację, która nie tylko przeciągnie sprawę w czasie, ale może nawet zmienić ustalone wcześniej warunki podziału.

Pomoc prawnika przy podziale majątku po rozwodzie – czy warto z niej skorzystać?

Podział majątku, jak i inne kwestie związane z rozwodem (opieka nad dziećmi, alimenty i nie tylko), nie muszą wiązać się z dużym stresem i niepewnością. Zamiast próbować działać samodzielnie, dobrym rozwiązaniem może być zwrócenie się o pomoc do eksperta.

Reprezentowanie siebie samego jest co prawda w pełni legalne, ale nie jest optymalną opcją, szczególnie, jeśli ktoś nie ma żadnej wiedzy czy doświadczenia w zakresie prawa. Warto się nad tym zastanawiać jedynie w bardzo prostych sprawach, kiedy obie strony są ze sobą zgodne, aczkolwiek również i wtedy warto udać się do prawnika. Niekoniecznie po to, aby reprezentował daną osobę przed sądem, ale po to, aby przeanalizował sytuację i udzielił porady, a także wskazał ewentualne błędy w rozumowaniu.

Wyspecjalizowana kancelaria adwokacka Kraków przejmie na siebie ciężar sprawy i zadba o jej pomyślne zakończenie. Jej usługi będą szczególnie przydatne w przypadku spraw bardzo złożonych, skomplikowanych i ciężkich, kiedy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia.